Home

Hva er budskapet i aust vågøy

Aust Vågøy - en analyse - Daria

 1. Diktet Aust-Vågøy er skrevet av Inger Hagerup. Inger Hagerup var en norsk forfatter som levde fra 1905-1985. Hun debuterte i 1939 med diktsamlingen Jeg gikk meg vill i skogene, og deretter kom hun ut med Flukten til Amerika (1942) og Videre (1945), som begge ble et gjennombrudd
 2. Diktet Aust-Vågøy er skrevet av forfatteren Inger Hagerup. Hun ble født i 1905 og vokste opp i Bergen. I 1939 debuterte hun med diktsamlingen Jeg gikk meg vill i skogene. Inger Hagerup døde i 1985, 80 år gammel. Aust-Vågøy er et krigsdikt hentet fra diktsamlingen Videre som ble gitt ut i 1945
 3. Videre skal vi se nærmere på motiv og tema i «Aust-Vågøy». Motiv er den konkrete handlingen i diktet, mens tema er det diktet handler om på et mer abstrakt nivå. Motivet i diktet er tyskernes angrep p (
 4. Aust-Vågøy er et dikt skrevet av Inger Hagerup. Det er hentet fra diktsamlingen Videre, som ble utgitt i 1945, etter at krigen var over. Hun skrev diktet i Sverige like etter mars 1941, og det bygger på hennes egen oppleving av den tyske invasjonen under 2. verdenskrig. Hagerup ble født i Bergen i 1905, og døde i 1985, 80 år.
 5. Diktet Aust-Vågøy er skrevet av Inger Hagerup. Inger Hagerup var en norsk lyriker som levde fra 1905-1985. Diktet er hentet fra diktsamlingen Videre som ble utgitt i 1945, etter at krigen var over Hun skrev dette diktet i Sverige like etter mars 1941, og det er blitt skrevet sånn Inger Hagerup opplevde tiden under 2. Verdenskrig

Aust-Vågøy av Inger Hagerup - Daria

 1. Diktet Aust-Vågøy er skrevet av forfatteren Inger Hagerup. og det er viktig i og med at det er med på å fremme budskapet i diktet. I tillegg ville antageligvis Hagerup at vi ikke skal glemme hva de gjorde mot oss, og derfor gjentok hun setningen flere ganger
 2. Historisk kontekst: «Aust-Vågøy» forteller om en bestemt historisk hendelse. Sett deg gjerne litt inn i hva som skjedde, og tenk over hvilken funksjon diktet hadde i forbindelse med denne hendelsen. Hvilke budskaper formidlet diktet til nordmenn under 2. verdenskrig? Tradisjonalisme: Diktet er
 3. Fakta om diktet «Aust-Vågøy» Forfatter: Inger Hagerup; Årstall: 1941; Sjanger: Dikt; Kontekst: Skrevet i forbindelse med tyskernes angrep på Aust-Vågøy, der de blant annet brente ned hus og gårder. Sammendrag av diktets innhold. Diktet «Aust-Vågøy» handler om de brutale handlingene tyskerne utførte mot innbyggerne på øya i 1941
 4. Aust-Vågøy Inger Hagrup Språklige virkemidler Gjentakelse Besjeling Kontrast Motiv og Tema Tema Temaet i dette diktet er sorg, smerte og å stå sammen Kontrast mellom de og våre/oss Rytmen forsterker også innholdet i diktet, og en får følelsen av at dikteren ønsker å «hamre inn

Motiv og tema i Aust-Vågøy Studienett

Diktet handler om hva tyskerne gjorde da de tok landet vårt i 1940. I Aust-Vågøy, derav tittelen på diktet, brant tyskerne ned store deler av bygningene. Diktet tar utgangspunkt i at leseren er fra Norge fordi forfatteren bruker ordet «våre». Det er skrevet på en måte som er meget nasjonalistisk I denne strofen fra diktet Aust-Vågøy av Inger Hagerup legger vi med en gang merke til den tydelige, faste rytmen. Orda i diktet er korte, og i de to linjene som har enderim, ender begge rimorda på ei trykksterk staving: menn, igjen Austvågøya (også skrevet Aust-Vågøy) har et areal på 530,06 km². Den er administrativt delt mellom Vesteråls-kommunen Hadsel, som administrerer de nordligste områdene, mens resten hører til Vågan kommune i Lofoten.. I øst skiller Raftsundet Austvågøya fra Hinnøya.I sør ligger Vestfjorden.I vest er Austvågøya skilt fra Vestvågøya og Gimsøya med Henningsværstraumen og.

I en analyse av språklige virkemidler i «Aust-Vågøy» kan det være lurt å tenke over disse spørsmålene: Hvilke pronomen benyttes, og hvilken effekt har de? Hvordan kan de språklige bildene i diktet tol ( Aust- vågøy er et dikt skrevet av Inger Hagerup i 1941 men ble først gitt ut i 1945 etter krigen. Diktet har både rim og rytme men rimene er bygget opp på en litt annerledes måte: ABCB altså den andre og den siste linjen rimer på hverandre. Dette mønsteret gjentas gjennom hele diktet Aust Vågøy - en analyse - Daria . Budskap: Budskapet til dikteren er at fiendene har gjort mye ondt mot oss, men vi må fortsatt stå sammen og kjempe. Vi må ikke glemme de døde Tema: Temaet i 17. mai 1940 er hvordan det var i Norge da 2. verdenskrig kom til landet, hvordan nordmennene hadde det og hva de følte da det ble kri

Aust-Vågøy. Mars 1941. I denne dikt analysen skal jeg tolke og forklare hva jeg tror om diktet «Aust-Vågøy». Diktet er skrevet i 1946 av Inger Hagerup(1905-1985). Hun var en kjent norsk lyriker. Hun er kjent for noen av skuespill som hun har skrevet, eks: jeg gikk meg vill i skogen. De brente våre gårder. De drepte våre menn Inger Hagerup er en allsidig kvinne. Hun tilhørte den politiske venstresiden, kalte seg gjerne kommunist, men var aldri fanatisk. Hun var opptatt av kvinnesak, som enhver skrivende kvinne måtte være den gang. Hun var opptatt av å være kvinne, i erotikk og i kjærlighet, i elsk og i ekteskap. Hun var opptatt av identitet, noe Hei! Helt riktig: diktet er en reaksjon mot tyskernes angrep mot Lofoten og antenningen av et fiskevær i Aust-Vågøy i mars 1941. Det virker som Hagerup skriver diktet både som en motivasjon for å oppmuntre det norske folket til å stå opp mot tyskerne og som en påminnelse til de som har mistet livet om at det ikke var forgjeves og at Norge ikke vil gi opp. Når tyskerne angrep Norge. Diktet Aust-Vågøy er skrevet av Inger Hagerup under andre verdenskrig, i 1941. Inger Hagerup ble født i 1905 og vokste opp i Bergen. Hun debuterte i 1939 med diktsamlingen Jeg gikk med vill i skogene. Dette diktet har en fast rytme, noe som gjør den lett å lese DEL A DIKTANALYSE: AUST-VÅGØY Litterær periode: Realismen DEL B DUKKEHJEM AV HENRIK IBSEN 20/03/1828-23/05/1906 21 DEC 1879 Budskap 1. Flere budskap 2. 2 budskaper Et Dukkehjem 1. Budskap - vi må ikke glemme alt det fæle tyskerne gjorde mot Norge under 2. verdenskrig. 2. Budska

Aust-Vågøy (I. Hagerup) - Daria.n

Jeg og Maria i klassen analyserte diktet sammen, her er litt av det kom frem til: Tema Temaet er å stå på, å kjempe en kamp og å ikke gi opp. Dette er et kampdikt. Strofe Det er fire strofer med fire linjer i hver. Motiv Forfatteren skriver om hva de gjorde i Aust-Vågøy i mars 1941. Budskapet Er - veldig likt som i temaet - at de. Aust-Vågøy Mars 1941 I denne dikt analysen skal jeg tolke og forklare hva jeg tror om diktet «Aust-Vågøy». Diktet ble skrevet i 1941, men kom ut i diktsamling i 1945. Hun er kjent for noen av skuespill som hun har skrevet, eks: jeg gikk meg vill i skogen. Det er et dikt som minner oss på hva tyskerne gjorde mot Norge under 2 Ett mer spesifikt tema i Aust- Vågøy er hva Tyskerne gjorde mot Norge under krigen. Og kanksje du også kan si at diktet handler om krig og død. Budskapet i diktet mener jeg ganske åpenbart er at Norge ikke må glemme alt det fæle tyskerne gjorde under 2. verdenskrig Jeg hadde Aust-Vågøy i fjor. Sannsynligvis blir du bedt om begge deler, jeg måtte ihvertfall skrive om alle virkemidlene hun brukte og diskutere hvorfor hun hadde gjort det, prøve å tolke hva jeg trodde hun mente, forklare hvilken virkning alle virkemidlene hadde og til slutt min mening og diktet og hvorfor jeg mente som jeg gjorde

Aust Vågøy. Bruker Vi diktning, har en fast rytme som kan minnes om hjerteslag. er et kampdikt. viser at krigen aldri tar slutt. Forteller hvor mye vondt krigen har gjort og hva den har forårsaket. Rimer veldig bra. diktet er et dikt til folket og blir brukt veldig mye gjentakelser for å understreke hva diktet handler om. Det er ingen. Budskapet i diktet er at vi ikke bare skal stå og se på at noen er vonde mot oss, Aust-Vågøy Aust-Vågøy er et kampdikt skrevet av Inger Hagerup hentet fra diktsamlingen hennes Videre. men vil gjøre han oppmerksom på hva som skjer. Hun beskriver følelsene krigen har brakt med seg,.

Temaet i Aust-Vågøy er tyskernes angrep på byen Aust-Vågøy under 2.verdenskrig. Inger Hagerup opplevde krigen, og dette diktet er trolig basert på hva hun selv opplevde. Det er mulig diktet også har en dypere mening, et budskap til oss som leser det. Det kan ha flere budskap avhengig av hvordan man tolker det; for eksempel et veldig enkelt budskap, rett og slett at krig kun fører med. Diktet Aust-Vågøy. Diktet Aust-Vågøy ble skrevet av Inger Hagerup under asyl i Sverige etter å ha rømt fra den tyske okkupasjonsmakten i 1941. Diktet handler om en hendelse som skjedde på den lille øya Austvågøy som ligger i nærheten av Lofoten nord i Norge

Motivet er politisk, og budskapet er å mane til handling og samhold. Typisk for 1930-tallets kommunistiske og anti-fascistiske lyrikk, men også synlig for eksempel i krigslyrikken. Eksempel: Inger Hagerups (1905-1985) «Aust-Vågøy» (1941) Inger Hagerup (født 12. april 1905 i Bergen, død 6. februar 1985 i Fredrikstad) var en norsk lyriker og oversetter. Hun regnes som en av de største norske lyrikerne på 1900-tallet. Hun debuterte med diktsamlingen Jeg gikk meg vill i skogene i 1939 Før vi begynner på hvordan man analyserer en novelle, skal vi se på hva som er forventet av en karakter 5 analyse: Eleven har svart på alle delene av oppgaven. Analysen har hensiktsmessig struktur. Eleven sammenligner de to tekstene både når det gjelder fortellemåte og innhold, og gjør rede for språklige virkemidler Aust-vågøy Av Inger Hagerup Mars 1941. De brente våre gårder. De drepte våre menn. La vare hjerter hamre. det om og om igjen. La våre hjerter hugge. med harde, vonde slag: Dette diktet er så sterkt og fint. Jeg blir skikkelig engasjert når jeg leser det,. Diktet Aust-Vågøy av Inger Hagerup er et veldigt godt godt dikt. Det har en fin rytme og holder sin sjanger, det kan ikke betegnes som et dikt i det morderne prosjekt på grunn av sin faste form og rytme. Dette diktet betegnes som et kamp dikt, det bruker sterke ord og skaper en rytme som minner om hjerteslag. De brente våre gårder

Lån fra andre tekster. En allusjon er et bevisst, åpenlyst lån fra annen tekst, film eller sang. Virkemidlet fungerer bare dersom også leseren, seeren eller tilhøreren vet hvor allusjonen er henta fra Hva er bakgrunnen for Inger Hagerups dikt «Aust-Vågøy»? Tysjerne hevnet seg på å brenne ned fiskeværet Aust-Vågøy. Det er et motstandsdikt. Beskriv formen på motstandsdiktene som kom ut under krigen. Direkte språk, enderim, fast rytme og strofeinndeling Jepp, jeg har fått i oppgave å Gi min tolkning av to dikt fra 2 verdenskrig. Aust-Vågøy av Inger Hagerup og Tung Tids Tale av Halldis Moren Vesaas. Er en del år siden jeg hadde om dikt, da var jeg ikke noe særlig fan av det Overskriften er veldig konkret i forhold til hva som venter en senere i diktet. Obstfelder påstår i andre strofe at speilet kan tale!, og bruker resten av diktet til å bevise det, bort sett fra de to siste verselinjene. Grunner for dette tror jeg er at Obstfelder vil ha leseren til å tenke over diktet og seg selv Represalier er en betegnelse på straffereaksjoner mot sivilbefolkning etter krigshandlinger. I Norge var represaliene nokså moderate i forhold til hva man opplevde i andre land, Represaliene fikk Inger Hagerup til å skrive diktet «Aust-Vågøy». Etter melkestreiken i Oslo i 1941: Unntakstilstand,.

Aust-Vågøy av Inger Hagerup - litteraturblogge

- Aust - Vågøy Inger Hagerup (1941) - Tung tids tale Halldis Moren Vesaas (1945) Verk: Problemstilling: Hvordan varierer temaet i disse tre verkene ettersom de har blitt skrevet i ulike årstall iforhold til 2.verdenskrig. Ole Petter Arnulf Øverlan Aust-Vågøy er et sted i Nord-Norge hvor tyskerne bomba og invaderte. Det er ment som et bedringsdikt, man skal holde sammen etter tapet på de nærmeste. Hun gjentar alt de fæle som har skjedd med at gårdene ble brent og menn ble drept. De kuer aldri os

Fra «Aust-Vågøy. Mars 1941 6 Nyrealismen under lupen a Hva er nyrealisme? Lag en leksikondefinisjon. b Gi eksempler på likheter mellom realismen fra 1880-årene og nyrealismen Store norske leksikon er et gratis og komplett oppslagsverk skrevet av fagfolk på bokmål og nynorsk. Med opptil 3 millioner brukere i måneden og 550 000 leste artikler hver dag er leksikonet Norges største nettsted for forskningsformidling. Leksikonet er eid av de norske universitetene og flere ideelle stiftelser/organisasjoner

Den faste rytmen i diktet Aust - Vågøy, gjør at diktet blir mer konkret og direkte. Ordvalget er klart, og er gode virkemidler for å oppnå denne direktheten. Harde og sterke ord som brente, drepte og døden gir oss et perspektiv på at alt som skjedde var vondt og forferdelig Studietilbud innen helse og oppvekst, service og samferdsel, studiespesialisering, medier og kommunikasjon og TIP. Her finner du også Lofoten reiselivfagskol * Sannsynligvis er du nå på sporet av hva som er diktets tema. Prøv å formulere hva du tenker på som diktets tema. Skriv det ned. * Hvis du kan, - finn ut noe om dikteren, og diktsamlingen diktet er hentet fra, og kanskje også perioden diktet er skrevet i Store norske leksikon er et gratis og komplett oppslagsverk skrevet av fagfolk på bokmål og nynorsk. Med opptil 3 millioner brukere i måneden og 550 000 leste artikler hver dag er leksikonet Norges største nettsted for forskningsformidling

Allitterasjon, også kalt bokstavrim, er rim hvor trykksterke stavelser i en tekst begynner med samme konsonant eller konsonantkombinasjon (konsonantisk allitterasjon) eller forskjellige vokaler (vokalisk allitterasjon). Allitterasjon ble brukt i gammelgermansk, norrøn og keltisk poesi. Allitterasjon er også mye brukt som stilistisk virkemiddel i nyere diktning Inger Hagerup skriver i sitt dikt Aust- Vågøy: De brente våre gårder. De drepte våre menn. La våre hjerter hamre det om og om igjen. Dette er et dikt som på mange måter kan gi assosiasjoner til verdensbildet i dag. Krig råder flere steder selv i dag. Flere steder opplever mennesker lidelser, forårsaket av andre mennesker Diktet Aust Vågøy handler om nazi tyskernes plyndringer rundt om i Norge og slik de drepte millionvis av mennesker. Budskapet i diktet er at uansett hva som skjer er det ingen som kan slå oss, fordi sammen er vi sterke. Lagt inn av Joachim Mørk kl. 14:10 2 kommentarer Det er en god idé å lese grundig gjennom diktet først og så gjøre deg noen tanker om hvilke elementer det er verdt å bruke mest tid på i diktanalysen, også hvis det er snakk om et kjent dikt. I analysemodellen nedenfor kan du lese mer om hvordan du bruker de vanligste analysepunktene for å lage en god og sikker diktanalyse I det første eksempelet blir det bare pekt på at det er mange gjentakelser i diktet «Aust-Vågøy» av Inger Hagerup. I det andre eksempelet får vi også forklart hva slags effekt gjentakelsen.

Aust-Vågøy Analyse Studienett

Du søkte etter i vågan kommune mellom aust- og vest-vågøy i kryssord-ordboka. La meg vite hva som skjer med mitt forslag Legg til. Populært akurat nå. Det er mange som søker etter hintet odyssevs trofaste venn og det har ikke noen svaralternativer i vår database. Hjelp oss å legge til svar til dette hintet nedenfor.. Aust-Vågøy Mars 1941 I denne dikt analysen skal jeg tolke og forklare hva jeg tror FOR YOUR INFORMATION er en nettside som elever i videregående skole og ungdomsskolen lager i samarbeid med www.korsgaarden.com Det er vanlig at en by-gutt reiser til et lite sted. Mennene i novellen er rølpete. De røyker og drikker og har piercing i øret. Det er dialekt bruk, og mye bannskap. Det er et skittent miljø: «Insekter ligger daue i karmen sammen med en pommes frites-strimmel og en avrivi negl». Hovedpersonen er samtidig en innesluttet person Lecture notes, Analyse av skjønnlitterære tekster, Dialekt Lecture notes, Om+Knut+Hamsun+og+modernismen, Litteratur Lecture notes, Litteratur 1850-1900, Litteratur 1900-1950 Lecture notes, Retorikk, Norsk grammatikk Lecture notes, Strid og reformer, Nyere norsk histoire Lecture notes - Språkhistori

Her er en oversikt over lyrikk i Norge etter 1900. Aust-Vågøy. Tung tids tale: Jeg ser. Landskap med gravemaskiner. Regnvær i Hiroshima. Så stig i meg, einsemd. Fra en annen virkelighet. Verden er rotete, gjør hva du vil. Alt er lov. Språk & stil: Direkte, men ofte storslått og blomstrende Mange av oss har et forhold til Inger Hagerups dikt, og de fleste av oss kjenner i hvert fall innledningsstrofene i gjennombruddsdiktet hennes, «Aust-Vågøy. Mars 1941.» De lyder: «De brente våre gårder, de drepte våre menn.» I kjølvannet av den andre verdenskrig var det mange diktere og forfattere som følte det var umulig å skrive fordi språket ikke strakk til Tradisjonell litteratur fra 1900 - i dag Den tradisjonelle litteraturen på 1900-tallet, altså den litteraturen som ikke er modernistisk, preges særlig av tre ting: realistiske romaner, tendenslitteratur, og dikt på fast rim og rytme Det er et dikt rettet til ungdommen spesielt, han vil at ungdommen skal bryte ut av mønsteret å få slutt på krigen og elendigheten. Han vil ikke at de skal kjempe med våpen, men med troen på livet vårt, menneskets verd. Han skriv senere i diktet skaper vi menneskeverd, skaper vi fred. Som jeg vil si er budskapet. Aust-Vågøy

Kampdiktet Aust-Vågøy inneholder rim og rytme. Rytmen kan minne oss om hjerteslag. Hagerup bruker enderim, gjentakelser og metaforer som virkemidler for å skape denne rytmen. På grunn av rim og rytme er diktet enkelt å huske og lese. Diktet inneholder fire vers med fire strofer. Hagerup tar i dette diktet utgangspunkt i vi/oss og. hva hvordan. Problemstillingen for denne artikkelen er hvilken betydning refleksjon har i lærerutdanningen. Basert på en enkel slutning om at det som er viktig for profesjonsutøveres læring med stor sannsynlighet også vil gi kraft til studenters profesjonskvalifisering, er store deler av artikkelen viet en diskusjon av forskningsstatus når det gjelder refleksjonens betydning for læreres.

Video: Sammendrag, fakta og bakgrunnsinformasjon om Aust-Vågøy

Tolkning av diktet Aust Vågøy by Tone Hoen Trulse

Diktet er en tydelig advarsel om det som er i ferd med å skje i nazi -Tyskland. Øverland må derfor sies å være svært forutseende, i og med at diktet er skrevet så tidlig som i 1937, flere år før verdenskrigen var i gang. Det å våkne opp er den viktigste metaforen i diktet. Poenget er tydelig: Vi skal våkne opp politisk, og se hva so Budskapet i dette diktet er at selv om man har opplevd mye smerte og sorg, så må man ikke la seg stoppe, fordi det er mange andre som føler akkurat det samme som deg. Hvis man står sammen, så vil man klare å reise seg opp og bekjempe det verste.<br /><br />Diktet Aust-Vågøy har derfor en viktig betydning for nordmenn, fordi det viser hvor mye smerte nordmennene var under andre. De norske forfatterne måtte slutte seg til en uoffisiell forfatterstreik i 1943. En del dikt sirkulerte i hemmelighet, blant annet Inger Hagerups Aust-Vågøy: - Diktet har en huggende rytme som forteller om krigssituasjonen, og formen er slik at den skal banke budskapet inn. Kjennetegn på tradisjonell lyrikk 1940-4 Vi er derfor her for å hjelpe deg med å finne ut hvordan finne løsningsordet. Noen ganger er det å begynne som er vanskeligst, så vi er også her for å hjelpe deg å komme i gang. Har du noen gang åpnet et kryssord og tenkt for deg selv at dette er ikke noe for meg. Det er altfor vanskelig. La oss fortelle deg en hemmelighet - Vest­vågøy er avhengig av eien­doms­skat­ten, og skatten må opp­rett­hol­des. Arbeiderpartiet er helt enig i at: - Det må legges opp til nærings­virk­som­het ved Buks­nes.

Hvem skal ut? Som en start på året kan ulike former for repetisjoner fungere godt. Under finner du en variant der elevene i stor grad selv oppsummerer emner eller perioder i norskfaget. For deg som lærer kan dette gi en liten pekepinn på elevenes forkunnskaper i faget. Vi har vel alle sett «Hvem skal ut?»-konkurranse Jeg er norsk. Det vet jeg fordi faren min, moren min og besteforeldrene mine var norske (vi snakker sild, poteter og gammalost). Dessuten er jeg nesten blond, jeg har bunad og gråter når jeg hører Inger ­Hagerups «Aust-Vågøy». I tillegg kan jeg en del om norsk historie og ­politikk, og jeg har oversikt over ­hovedprinsippene i norsk. Jeg vil gjerne lese deres yndlingsdikt, her kan vi poste de diktene vi liker godt. Skriv gjerne noen ord om hvorfor du liker det diktet så godt, å legg det i spoiler hvis det er langt. Jeg begynner, det første diktet jeg vil legge ut her: Arnulf Øverland - Du må ikke sove Jeg våknet et natt av en.. Den andre filmen handler om hva som skjer i hjernen når man har ADHD, og hvilken funksjon medisiner har for personer med ADHD. Ved bruk av whiteboard-animasjon (fortellerstemme og en hånd som tegner) blir budskapet formidlet raskt og konkret, og er en bra fremstilling for nett og sosiale medier Inger Hagerup utga anonymt motstandsdiktet Aust-Vågøy - mars 1941, som handler om tyskernes represalier mot uskyldige sivile etter en alliert aksjon i Lofoten. Tematikken i diktet dekker i høyeste grad også nazistenes represalier mot befolkningen i Telavåg og andre steder som opplevde nazistenes hevnaksjoner

Aust-vågøy er et kampdikt, og har en fast rytme. Jeg syntes at ord som: menn og igjen er med på å skape denne rytmen. I tillegg til slag og dag og tross og oss. De rimer på en måte, og gjør at strofene henger sammen på en måte. Grunnen til at det står vi og oss i disse typer dikt er ford Diktet Aust Vågøy er jo et ganske dramatisk dikt som har en historie bak seg. En del av befolkningen i aust Vågøy ble tatt med syd over og sett i tukthus. Der de ble slått og sparket systematisk uansett alder, altså ingen hensyn ble tatt. Dette kommer tydelig frem i dette diktet. Hun ville oppmuntre folk til å forsette kampen mot Tyskerne De drepte våre menn Dette forteller oss også at Aust-Vågøy var et bondesamfunn. Og en får også inntrykk av at personen i dette diktet er helle den lokale befolkningen i Aust-Vågøy, siden hun hele tiden skriver De brente våre gårder. De drepte våre menn. De virker som om det hun har skrevet om er noe hun selv opplevde under krigen

Det skal henvende seg til ungdom og personer som verver ungdom, budskapet er at våpnene må ligge for at det skal bli fred. dette blir godt fortalt i dette verset; Da synker våpnene maktløse ned! Skaper vi menneskeverd, skaper vi fred. Aust-Vågøy Forfatteren skriver om hva de gjorde i Aust-Vågøy i mars 1941. Budskapet Er - veldig likt som i temaet - at de/opposisjonen ikke kommer til å få rokke dem, fordi de kommer til å kjempe og stå på. Kanskje Hagerup ønsket å forevige hendelsen på øya ved å skrive om det, for at folk ikke skulle glemme historien. Språklige bilde

Aust-Vågøy - Daria

• Fast eller fri rytme • Fast rytme i diktet «Aust-Vågøy» • Enderim: ord som står på slutten av verselinjene har same endestaving Aust-Vågøy De brente våre gårder. De drepte våre menn. La våre hjerter hamre det om og om igjen. La våre hjerter hugge med harde, vonde slag: De brente våre gårder. De gjorde det i dag Sentrallyrikken er opptatt av evige temaer, som for eksempel kjærligheten. I perioden 1900-1945 kom det ut dikt med stor variasjon både i innhold, Fra «Aust-Vågøy. Mars 1941. KULTURDEBATTEN Debatten som pågikk i mellomkrigstiden dreide seg i stor grad om kristendom, litteratur, vitenskap og politikk. Det var grupper av radikale og konservative som konfronterte hverandre med argumenter for og mot å holde på de gamle tradisjonene. Det radikale trekløveret på den radikale siden bestod av Sigurd Hoel, Arnulf Øverland og Helge Krog

Norsk - Lyrikkanalyse: form - NDL

Aust-Vågøy er et kampdikt skrevet av Inger Hagerup hentet fra diktsamlingen hennes Videre. Under andre verdenskrig flyktet hun til Sverige, der gav hun ut flere diktsamlinger som også sener kom ut i Norge Jepp, jeg har fått i oppgave å Gi min tolkning av to dikt fra 2 verdenskrig. Aust-Vågøy av Inger Hagerup og Tung Tids Tale av Halldis Moren Vesaas. Er en del år siden jeg hadde om dikt, og da var jeg heller ikke noe særlig fan av det. Hva spørr de om? Om min mening om diktet, eller ber de om at..

Aust-Vågøy Mars 1941 I denne dikt analysen skal jeg tolke og forklare hva jeg tror Diktanalyse Aust-Vågøy May 29, 2013. Om oss FOR YOUR INFORMATION er en nettside som elever i videregående skole og ungdomsskolen lager i samarbeid med www.korsgaarden.com. Elevene legger ut elevarbeid og åndsverk tilknyttet pensum Søk i vår digitale samling her! I Nettbiblioteket finner du blant annet en omfattende samling av norske bøker, aviser, bilder, tidsskrift og historiske kart Diktene Til ungdommen, Aust-Vågøy og Det er ingen hverdag mer er alle skrevet i årene like etter andre verdenskrig. Jeg skal nå kommentere hver av dem. Det første diktet med tittel Til ungdommen er hentet fra diktsamlingen Håbet skrevet av Nordahl Grieg Hva skal man gjøre? Jeg har heldigvis kontroll på alle mine, og ønsker derfor å fokusere all energi og tankekraft på de skadde og etterlatte. Av en eller annen grunn falt dette diktet ned i hodet på meg, kanskje fordi jeg føler det er like aktuelt i juli 2001..

 • Studvest kultur.
 • Frieser hest vægt.
 • Partecipazioni nozze milano corso venezia.
 • Master wirtschaftsrecht berufsbegleitend.
 • Hur många profeter har islam.
 • Radio rock top 666 2018.
 • Normal diurese per døgn.
 • Byplanlegging oslo.
 • Wohnung faaker see.
 • Cherrox europris.
 • Good sequel memes.
 • 27432 bevern.
 • Hangar crailsheim parken.
 • Liebfrauenschule geldern musical 2018.
 • Torp manchester.
 • Sinna mann filmanalyse.
 • Imagine john lennon chords guitar easy.
 • 1live diggi radio.
 • Fremstilling av olje.
 • Villkatt norge.
 • Weiße zwerge beispiele.
 • Rtl online élő adás ingyen.
 • Vancouver island fähre.
 • Arbeidsvarslingsplan skjema.
 • Takkekort bryllup med flere bilder.
 • Tomatillo alternative.
 • Bunnpris stavanger.
 • Omskjæring av barn i oslo.
 • Tæring sygdom.
 • Cola opprinnelig farge.
 • Topping av furutrær.
 • Vågen vgs drama.
 • 5/32 inch to mm.
 • Festkompaniet erfaringer.
 • Fairy tail rob.
 • Bremische volksbank immobilien.
 • Klatrepark for barn.
 • Shakespeare stücke englisch.
 • Kawasaki er6n test.
 • Egenvekt diesel.
 • Fibroadenom brust.