Home

Regler for førerkort klasse b

Hvis du bytter inn et førerkort for klasse B1 fra et annet EØS-land, får du klasse B med kode 73 på det norske førerkortet ditt. Kode 73 begrenser klassen til firehjulsmotorsykkel. Sist oppdatert: 22. oktober 202 Moped (klasse AM) Motorsykkel (klasse A1) Motorsykkel (klasse A2) Motorsykkel (klasse A) Personbil (klasse B og B 96) Har du førerkort utstedt før 2005, kan dine førerrettigheter være noe utvidet sammenlignet med de som får sitt første førerkort etter 1. januar 2005 Hvilke tilhengere med tillatt totalvekt over 750 kg som du kan trekke med ren klasse B eller klasse B96, er omtalt på forrige side: Personbil (klasse B og B 96) Tar du klasse BE 19. januar 2013 eller senere, skal tilhengerens tillatte totalvekt være høyst 3500 kg. Er tilhengerens tillatte totalvekt over 3500 kg, må du ha førerkort i klasse.

Med «personbil mv.» mener man bil i klasse B, dvs. bil med tillatt totalvekt høyst 3500 kg og godkjent for transport av høyst 8 passasjerer i tillegg til fører. Det er viktig å merke seg begrepene «tillatt totalvekt» som betyr den maksimale totalvekt kjøretøyet er registrert for i vognkortet, og «aktuell totalvekt» som er den vekten kjøretøyet med eventuell last, har ved en. Prøveperiode for førerett i klasse B. Ved førstegangsutstedelse av og utvidelse til førerkort i klasse B fastsettes det en prøveperiode på 2 år som anmerkes på førerkortet. Blir nytt førerkort utstedt i prøveperioden, skal gjenstående prøvetid anmerkes på førerkortet Hvis du har vanlig førerkort klasse B kan du kjøre en bil med en tillatt totalvekt på høyst 3500 kg og som er godkjent for transport av høyst åtte passasjerer i tillegg til fører. Skal du trekke en tilhenger, er hovedregelen at den har høyst tillatt totalvekt på 750 kg med førerkort klasse B. Det vil si at tilhenger og last skal ikke veie mer enn 750 kg til sammen Tilhengeren kostet ham førerkortet: De nye reglene kan være litt kompliserte å forstå. For førerkortklasse B øker faktisk en av vektgrensene. Selv om trekkbilen tilhører klasse B,. Er disse ATV-mopeders egenvekt over 150 kg (minus batterienes vekt ved eldrift), er minstealderen 18 år. Samme aldersbegrensninger gjelder når du får klasse AM147 etter å ha tatt førerkort i klasse T. ATV registrert som tung motorsykkel (MC) kan kjøres med førerkort klasse B. Med klasse B kan du også kjøre moped-ATV

Nytt førerkort etter fylte 80 år 3. Helseundersøkelse, helseattest, søkers informasjonsplikt og dispensasjon (§§ 4-8) Legens rolle som sakkyndig Helseattest (§ 4) Undersøkelsen av førerkortsøker (§ 5. NHI.no arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Alt journalistisk arbeid blir gjennomgått av en av NELs medisinske dosen er ut av kroppen), og hvor lang tid det skal gå mellom inntak og kjøring. Les mer om vanedannende legemidler og førerkort i dokumentet Førerkort og B-preparater. Legemiddelgruppe: Legemidde Har du fyllt 75, så er det mer å tenke på enn tidligere. Andre fornyelser: Dersom førerkortet ditt utløp før 2. april 1982, må du bestå oppkjøring for å få fornyet det. Dersom du tok førerkort i klasse B med 2 års gyldighet før 1. mars 1995 og ikke har fornyet det, må du kunne dokumentere gjennomført mørkekjøring og bestå oppkjøring for å få «ny lapp» Opplysninger i forbindelse med førerkort og sertifikat. Lovtekst med merknad. Hentet fra: Helsepersonelloven med kommentarer Helsenorge.no: Informasjon til privatpersoner om førerkort og helsekrav. Kontakt oss. Helsedirektoratet Vitaminveien 4 Postboks 220 Skøyen, 0213 Oslo 0483 Oslo. Nyheter Har du førerkort klasse B, Det kan også være tillatt å trekke tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kg, med klasse B. Etter den såkalte «campingvogn-regelen» kan man trekke tilhenger, Reglene for prikker på fører-kortet kan du se mer om her

Førerkort klasse B gir deg rett til å kjøre motorvogn med en tillatt totalvekt på maks 3500 kg. Du kan maksimalt ha åtte passasjerplasser i tillegg til førerplassen. Det finnes en god del bobiler under 3,5 tonn, og en god del bobiler over. Førerkort klasse C1 - Dersom du har et C1-førerkort, kan du kjøre en bil opp til 7,5 tonn Her har uklare regler vært til frustrasjon for mange, og et hendig tåkeslør for noen. Men nå har vi nylig fått inn en presisering i Førerkortforskriften som gjør ting mye klarere: Dumper med førerkort klasse B. Dumpere kan kjøres med førerkort klasse B på lukket område. Uansett størrelse, hastighet og registreringsklasse Du må fornye førerkort for lette klasser hvis det står i helseattesten din, hvis du har fylt 80 år, og i enkelte andre tilfeller. Fornye tunge klasser. Du må vanligvis fornye førerkort for tunge klasser hvert femte år. Hvis du har fylt 66 år, og i noen andre tilfeller, må du fornye førerkortet tidligere. Fornye førerkort etter fylte. Men for dem som allerede har førerkort for personbil og tilhenger der samlet vekt er på under 3500 kg, får de nye reglene ingen betydning. Publisert 13.01.2013, kl. 13.22 Del på Faceboo Førerkort klasse B - Slik får du bil sertifikat i 2020! Førerkort klasse B er det samme som førerkort for personbil. Dette er en internasjonal klasse, som lar deg kjøre motorvogn med totalvekt på maksimalt 3500 kg og frakt av høyst 8 passasjerer, i tillegg til fører

Alt etter attesten fra legen, vil førerkortet da bli fornyet med inntil tre år, forklarer Kirsti Jørstad Bjørnaas ved førerkort-kontoret i Statens vegvesen. Flere hundre tusen har førerkort som er ugyldig som legitimasjon - En annen ny regel er dette med fornyelse av en klasse som er utløpt i førerkortet ditt De fleste som har b.førerkort kjører bil på 3.5 ton som er lett understell som kan gå opp til 3850 kg. Det finnes biler på Maxi understell som kan gå til 4250 kg. Bil som er på 3500 kan du da plusse på 350 kg på førerkort B etter nye regler I denne klassen må man i tillegg bestå en praktisk førerprøve ved en av vegvesenets trafikkstasjoner for å få førerrett. Klasse B96. Skal du kjøre bil og henger med tillatt totalvekt over 3500kg kan førerkort kl B96 være en god investering. Denne klassen gir rett til å føre vogntog(bil +henger) over 3500kg og inntil 4250kg. » Les me Har man vanlig førerkort klasse B, er grunnregelen å legge sammen tillatt totalvekt på bil og henger og sørge for at tallet ligger under 3500 kilo. For å forenkle problemstillingen er det tre parametere som skal stemme overens: Hva slags bil er det snakk om, hva slags henger er det snakk om, og til slutt er det viktig hva du har førerkort for EU-parlamentet gjorde i forrige uke et vedtak, som skulle få mange til å fatte håp om å kunne kjøre bobil på 4250 kg med førerkort klasse B. Vedtaket får ingen direkte effekt for bobiler ettersom det er myntet på elektriske varebiler i nærtransport, men det arbeides fortsatt med andre mulige løsninger

Vi anbefaler i tillegg alle å øvelseskjøre så mye som mulig hjemme, med en ledsager over 25 år som har hatt førerkort klasse B sammenhengende i 5 år. Vi anbefaler også at foreldre eller ledsager tar kontakt med trafikklærer om det er noe de er usikre på Har man tatt førerkort klasse B før 19.januar 2013 så kan man kjøre 125cc, men da som tre eller firehjuls motorsykkel over 125cc. Men man har ikke lov til å kjøre sistnevnte som to-hjuling. Så man har på en måte lov til å føre et kjøretøy med 125cc eller mer så lenge det har tre eller fire hjul Bilen må være i klasse B med tillatt totalvekt på inntil 3500 kilo. Du har ikke lov til å øvelseskjøre i utlandet. Stedet du øver må være tilpasset dine ferdigheter. Unngå derfor øving i tett trafikk og høy fart før du kan følge trafikken på en sikker måte

Klasse B (personbil mv

Hva har du lov å kjøre? Statens vegvese

 1. Hva er de obligatoriske timene førerkort klasse B? 29.08.2013 2013 Førerkort; Hvor mange timer er obligatoriske for klasse B ? 10.01.2017 2017 Førerkort; Jeg har prøvetid på klasse B, gjelder prøvetiden for alle førerkortklasser? 14.01.2019 2019 Førerkort; Kan jeg ta obligatoriske kjøretimer på to forskjellige kjøreskoler? 30.11.2012.
 2. ste består av trinnvurdering i trinn 2 og 3, kurs i sikring og merking av last - klassene B kode 96, BE, T, D1E og DE og sikkerhetskurs på veg - klassene B kode 96 og BE, gir rett til førerett i klasse B.
 3. Fra og med 19. januar 2013 er det nye regler for bla. førerkort for trike. Dersom du får førerkort for første gang 19. januar 2013 eller senere må du ha førerkort for tung motorsykkel for å kjøre motorsykkel med 3 hjul. Fremdeles kan du kjøre motorsykkel med 4 hjul med klasse B (bil). Reglene sier blant annet
 4. Henger regler førerkort klasse B NYTT TEMA. Neste >> 1 2. C4VTR Innlegg: 1403. Klasse B er begrenset til en totalvekt på max 3500 kg. Om bilen lovlig kan dra en togvekt på inntill 4200, Er C over 3.500 kg må du ha førerkort i høyere klasse Dessuten må du.
 5. Klasse B er begrenset til en totalvekt på max 3500 kg. Om bilen lovlig kan dra en togvekt på inntill 4200, så spiller ikke det noen rolle at bilen tåler totalvekten når lappen ikke tåler det. Dessuten så kan du dra henger med tillatt totavekt på max 750 kg uten E, og klasse B gjelder inntill 3500 kg. Og her er det kun vognkortet som.
 6. Diabetes - helsekrav til førerkort. Personer med diabetes har en noe økt risiko for trafikkuhell, særlig ved bruk av legemidler som kan gi lavt blodsukker (hypoglykemi), for eksempel insulin.Diabetespasienter som har hatt anfall av alvorlig hypoglykemi, det vil si et så kraftig anfall at man må få hjelp fra andre, skal følges opp av lege for at slike anfall ikke skal gjenta seg

Mopedbil er et godt alternativ for de som ikke innehar førerkort klasse B, og som ønser å ta et enklere førerkort. Alle som er over 18 år og oppfyller helsekravene til førerkort og innehar førerkort klasse AM147, T eller B kan kjøre mopedbil Du må sende inn søknad om førerkort (gjøres elektronisk). Oppfylle kravet til helse og ha godkjent vandel. Opplæringen i klasse B (personbil) har fire trinn, og du må nå målet for ett trinn før du kan begynne på neste trinn. Trinn 1 - Trafikalt grunnkurs. Først og fremst må du ta et obligatorisk trafikalt grunnkurs 10.10.2018: Debatt - Det er nødvendig med synskrav til førerkort, men er lovverket og Helsedirektoratets veileder godt begrunnet, og har det betydning om vurderingen skjer hos fastlege, optiker eller øyelege? Synskravene til førerkort presiseres i førerkortforskriften (1) og i Helsedirektoratets veileder (2) Slik er de nye førerkort-reglene Innføres neste helg. ENDRINGER: For å få likere førerkort med resten av Europa, endres reglementet kommende uke. Foto: Cornelius Poppe / NTB Scanpix Vis me ATV registrert som moped kan kjøres av alle med førerkort klasse M-146 (vektbegrensning på 175 kg) og M-147, samt de som har det gamle mopedførerbeviset. ATV registrert som tung motorsykkel kan kjøres med førerkort klasse B, C eller D. Disse kan også kjøre moped

Klasse BE (personbil med tilhenger) Statens vegvese

Førerkort for mopedbil klasse AM147. Denne klassen gjelder føring av alle typer moped (fart høyst 45 km/t), dvs. både tohjuls, trehjuls og firehjuls moped. Du kan se i kjøretøyets vognkort om det er en moped. Klasse AM kan være begrenset til bare en av tre underkategorier (AM 145, AM 146 eller AM 147), se nedenfor Også aldersgrensen for å kunne ta førerkort for lastebil og buss, klasse C og CE, blir satt opp fra 18 til 21 år. Slik reglene har vært fram til nå, har alle etter fylte 70 år måttet ha med legeattest for at førerkortet skal være gyldig. Denne aldersgrensen flyttes til 75 år Fornyelse av førerkortklasse B og BE Førerkortet i klasse B eller BE gis 15 års gyldighetstid med mindre det settes en kortere gyldighetstid. For førere som har fylt 60 år settes utløpsdato på førerkortet til dagen før fylte 75 år eller til evt. dato på helseattest utløper Privatpersoner kommer oftere opp i situasjoner hvor man må vurdere hva som er tillatt vekt med vanlig førerkort klasse B. Nedenfor har vi beskrevet reglene for de ulike klassene. Om det er flere ansatte i en bedrift som ønsker opplæring til kode 96 eller klasse BE, har Hattrem Trafikkskole gode rutiner på dette

Personbil mv. og trekking av tilhenger med tillatt ..

Opplæringen for å ta førerkort er lagt opp i fire trinn, og det er lagt stor vekt på at elevene skal lære mer for hvert trinn i opplæringen, og ha riktig framdrift i opplæringen. Det finnes ulike førerkort for bil, men for å kjøre en vanlig personbil må du ha førerkort klasse B. Dette betyr at bilen må ha en totalvekt på maks 3500 kg Førerkort klasse BE. Skal du føre personbil med tilhenger over 750kg og opptil 3500kg, må du inneha førerkort klasse BE. Det er et minimumskrav at man innehar førerkort klasse B for å være kvalifisert til å inneha denne klassen. Ta førerkort klasse BE hos oss i dag! Hvordan foregår opplæringen av førerkort klasse BE / B96 Innehaver av førerkort i klasse B1/B kode 73 ervervet etter 1. januar 2005 har førerett for klasse M kode 147. Ved utskifting videreføres denne retten ved klasse M kode 147. Bestemmelsene om førerett ovenfor gjelder også for innehaver av førerkort i klassene A, A1, B og B1/B kode 73, som er utstedt i annen EØS-stat henholdsvis før og etter 1. januar 2005 Førerkort er et sertifikat som er påkrevd for førere av motoriserte kjøretøyer i Norge.Det er et bevis på at innehaveren av kortet har førerrett til klassene spesifisert på kortet. Førerkort blir generelt utstedt etter at mottageren har bestått en førerprøve og dokumentert at vedkommende oppfyller lovbestemte krav til å få førerkort Førerkort utstedt i perioden 1. april 1979 til og med 31. desember 1997, må byttes til nytt førerkort før 1. januar 2023. - Og til sist er det slik at førerkort utstedt i perioden 1. januar.

Forskrift om førerkort m

NAV kan sponse førerkort klasse B. Da kan man for eksmepel være postbud, Brukerstyrt assistent osv. Det vet du med sikkerhet? Da må du isåfall vise til at du har søkt x antall jobber og har kontrakt med et firma som vil ansette deg om du tar førerkort Page 1 of 2 - Førerkort Klasse B - posted in Lover & Regler: Ser det har vært mye frem å tilbake andgående hvor stor tilhenger man kan trekke med førerkort klasse B.Har andgående dette snakket med BT (en hygglig kar) og fått det forklart.Har kommet frem til dette:Kopi av melding:Med førererkort klasse B kan en kjøre bil inntil 3500 kg totalvekt og i tilegg en tilhenger med totalvekt. Sikkerhetskontroll B . Førerkort klasse B. Førerkort klasse B er det mange forbinder som det internasjonale førerkortet eller lappen som man kaller det på folkemunne. Med førerkort i denne klassen har du rett til å føre motorvogn innenlands og utenlands med totalvekt på inntil 3500 kg Jevnaldrende venner som kun tok for Bil klasse B,har dermed ikke lov til å kjøre lett motorsykkel. Å vi er ett par årganger eldre enn deg. Så nei,du har ikke lov å kjøre lett motorsykkel om du kun har førerkort klasse B. Angående moped, var det hvertfall slik at du trengte ikke eget bevis om du er født i 82 eller tidligere om jeg ikke husker feil årstall

Mål: Elevene skal bli bevisst hvordan regler om plassering, vikeplikt og fart bidrar til sikrere og mer effektiv trafikkavvikling. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift av 5. juni 2003 nr. 668 om trafikalt grunnkurs før erverv av førerkort i klasse B og klasse T (lærerplan) Jeg har førerkort klasse T og skal snart ta klasse B,får jeg automatisk klasse BE da ? 08.09.2016 2016 Førerkort Kva kan man køyre med lappen på bil klasse B? 23.10.2014 2014 Førerkort

Førerkort for trike For førere av triker (motorsykler med tre symetriske hjul)kreves førerkort klasse A eller førerkort klasse B. Førerett i klasse B gjelder for: 1. Motorvogn med en tillatt totalvekt på høyst 3500 kg og maksimalt 8 passasjerplasser i tillegg til førerplassen Helsekravene gjelder også for klasse B96. Vanlig gyldighet (vanlig varighet) for førerkortgruppe 1 er 15 år av gangen frem til fylte 80 år. Etter fylte 80 år må det fremlegges helseattest ved fornyelse og det gis førerett med gyldighet på inntil tre år av gangen. Mer om førerkort etter fylte 80 år Slik reglene er i dag, kan de som har førerkort i klasse B trekke tilhenger med tillatt totalvekt inntil 750 kg. Dersom bilen veier 3500 kg gir dagens regler altså rett til å kjøre en kombinasjon av bil og henger med inntil 4250 kg totalvekt De grønne førerkortene fikk 10års gyldighet slik at seneste utløpsdato i et grønt førerkort kan være mars 1989. I 1982 ble det fastsatt at grønne førerkort med 10 års gyldighet som var gyldig per 2. april 1982, fikk livsvarig gyldighet som lett førerkortklasse (klasse 1, 3 eller 4. Dette sier reglene: Hovedregelen er at totalvekten på bil og henger ikke skal overstige 3500 kilo samlet om du bare har klasse B i førerkortet. Du kan kanskje kjøre en liten campingvogn med klasse B. For å kjøre en campingvogn av en størrelse som er mest aktuelt for de fleste, må du ha utvidet førerkort

Det finnes sikkert en del slike tråder fra før av, men jeg har inntrykk av at lovene og reglene vedrørende dette endres hele tida, så jeg er ute etter å vite hva som gjelder akkurat nå. Krav for førerkort klasse B Logg inn for å følge dette . Følgere 0. Krav for førerkort klasse B Reglene for førerkort-klasser kan virke som et forskriftsmessig virvar i hjernesprengende byråkratspråk, men de fleste bryr seg bare unntaksvis om det. Mange kjører gjennom livet med klasse B, som gir deg rett til å ratte alt fra småbiler til SUV - eller det vi gjerne kaller personbiler. Klasse B betyr at du kan kjøre biler med totalvekt inntil 3500 kilo, og det er en vektgrense det. Regler tilhenger. Førerkort klasse B Kode 96 Ved utvidelse fra klasse B til klasse B kode 96, skal det gjennomføres følgende opplæring: 1. Veiledningstime trinn 2 - 1 undervisningstime 2. Veiledningstime trinn 3 - 1 undervisningstime 3. Kurs i sikring og merking av last - 2 undervisningstimer 4

Sjekk førerkort og vognkort før du kjører med tilhenger NA

Nå kommer nye regler for kjøring med tilhenge

«LAPPEN» blir rene hinderløypa - Dagbladet

Førerkort for ATV i Norge - her er reglene du må kunne - AI

Førerkort klasse B Hovedregelen er at bilen og hengerens totalvekt (bil + henger + last i bil + last i henger) ikke overstiger 3500 kg. Dersom du vil gjøre det enkelt og samtidig være sikker på at du er innenfor reglene, kan du legge sammen bilens tillatte totalvekt og hengerens tillatte totalvekt og passe på at dette ikke er høyere enn 3500 kg Slik blir de nye reglene. Det er tillatt totalvekt på bil og tilhenger som avgjør hva du kan kjøre etter 19. januar: Bil og henger har tillatt totalvekt på til sammen under 3500 kg: Du kan kjøre på vanlig førerkort klasse B som i dag. Det er i tillegg regler for vekten på hengeren og bilen, les mer hos Statens vegvesen her Du har bare klasse B og ønsker å finne ut hvilke tilhengere du kan trekke. I bilens vognkort finner du at bilens egenvekt med fører er 1225 kg, tillatt totalvekt: 1730 kg, tillatt hengervekt. Vanlig førerkort (klasse B) gir deg rett til å kjøre bil med tillatt totalvekt (altså bilens vekt + personer + bagasje) på 3500 kg. Bobil: Om en bobil veier 3500 kg har du ikke lov til å kjøre den, for med passasjerer og bagasje vil den bli tyngre enn lovlig grense For å kunne øvelseskjøre i klasse B er det et par ting som må være på plass: Du må ha fylt 16 år. Du må ha fullført trafikalt grunnkurs (se trinn 1 under) dersom du er under 25 år. Du må ha med gyldig bevis for trafikalt grunnkurs og legitimasjon, eller førerkort i en annen klasse

Førerkort - veileder til helsekrav - Helsedirektorate

Les om de nye reglene som er innført fra 1. januar 2004.Innledning. I vår artikkel Tap av rett til førerkort, finner du en omtale av de generelle reglene om når man kan miste retten til å føre motorvogn. I denne artikkelen skal vi se mer detaljert på hvilke overtredelser som fører til tap av førerkortet og hvilken periode tapet gjelder 1. gjøre rede for reglene for førerkort og trafikkopplæring, og grunntankene i opplæringen i klasse B. 2. gjøre rede for bilens oppbygning med tanke på sikkerhet og miljø. 3. gjøre rede for eiers og brukers ansvar for kjøretøyets stand og bruk, økonomisk ansvar, offentlige reaksjoner og plikter ved trafikkuhel Førerkort - Klasse B. Før du kjører i trafikken, er det viktig at du behersker bilen så godt at du kan rette oppmerksomheten mot andre trafikanter. På dette trinnet skal du også skaffe deg kunnskap om blant annet mennesket i trafikken, miljøvennlig kjøring og hvilket ansvar du har som fører Nye Regler for motorsykkel. En ny førerkortklasse A2 innføres for mellomtunge motorsykler; Alder økes til 24 år for den som skal kjøre opp til tung motor sykkel direkte. For å kunne kjøre 4-hjuls motorsykkel kreves førerkort klasse B. (personbil) For lett trehjulet motorsykkel innføres førerkort A1, A2 og B

Regler for traktor - Kongsvinger og Smedtorp Trafikkskole

Førerkort medisintabell - NHI

 1. Campingvogn-regelen for klasse B. Med klasse B kan man trekke en tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kg hvis summen av tilhengerens tillatte totalvekt + bilens tillatte totalvekt er høyst 3500 kg. Trekker man bilens tillatte totalvekt ifra 3500 kg, finner man tilhengerens maksimum tillatte totalvekt
 2. I 1994-95 ble reglene for førerkort klasse B endret, bl.a. med større adgang til privat øvel-seskjøring, redusert omfang av obligatorisk opplæring ved trafikkskole, og mer omfattende førerprøve
 3. Gyldig førerkort fra Sveits i klassene AM, A1, A2, A, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D2, D2E, D og DE, kan byttes til tilsvarende norsk førerkort etter følgende regler: 2. Om innbytte skjer etter ettårsfristen, må førerkortinnehaveren bestå en praktisk førerprøve i klasse B, selv om det utenlandske førerkortet i tillegg til klasse B er utstedt i klassene BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E.
 4. Trafikklærer Knut Einar Kvisla ved Kongsvinger og Smedtorp trafikkskole AS forteller at det som forvirrer folk mest er de reglene som gjelder traktor og bil med henger. - La oss ta bil med tilhenger og førerkort klasse B som er bil opp til 3500 kilo, sier Kvisla og henter fram vognkortene
 5. Feiltolket regler om tilhengervekt Eneste unntak er campingregelen for de med klasse B: Ved utgangen av 2009 var det registrert 1.677.510 førerkort klasse B i Norge og 1.327.673 i klasse.
 6. LASTEBIL Har du tatt førerkort for klasse B og trenger førerkort for å kunne kjøre et stort kjøretøy over 7500 kg, da kan du starte opplæringen for klasse C som gir deg førerrett for kjøretøy over 7500 kg. Vi legger til rette for at du skal få et godt utbytte av opplæringen hos oss.

Har førerkortet gått ut på dato? Dette må du passe på

For å få førerkort i klasse B blir det stilt krav om fullført kurs i glattkjøring, kjøring i trafikk og mørkekjøring. Fra 1995 er det innført en ordning med prøveperiode for førerkort på to år som anmerkes på førerkortet ved førstegangsutstedelse av førerkort i klasse B. Dersom politiet inndrar førerkortet i denne perioden på grunn av trafikale atferdsregler, må det. Førerkort er et sertifikat som er påkrevd for førere av motoriserte kjøretøyer. Det er et bevis på at innehaveren av kortet har førerrett til klasser spesifisert på kortet. Førerkort blir generelt utstedt etter at mottageren har bestått en førerprøve og dokumentert at vedkommende oppfyller lovbestemte krav til å få førerkort I utgangspunktet skal denne gruppen ikke få førerkort. Det er egne regler for varighet for de som har diagnosen med atferdsforstyrrelse. For førerkortgruppe 1 (eks. bil opp til 3,5 tonn, motorsykkel etc) så kan en få førerkort for to år av gangen og med ny helseattest hvert andre år

Førerkort - Helsedirektorate

Kan du bruke et norsk førerkort i USA?Gigantisk russebil på klasse BHøyere aldersgrense for lastebil og buss – VGTilhengerne v¿re

Regler for privat øvelseskjøring: Eleven: • Gjennomført Trafikalt Grunnkurs og ha bevis for dette, ha riktig alder samt ha med ID bilde Ledsager: • Må være minst 25 år og hatt førerkort klasse B sammenhengende de siste 5 årene. Bilen: • 1 ekstra innvendig speil og rød L på hvit bunn bak på bilen Trafikkskole T. Solbakken tilbyr intensivkurs- og opplæring førerkort (bil/MC) for deg som ønsker å ta førerkortet på raskest mulig tid. Du kan stole på at våre kjørelærere er profesjonelle, nøyaktige og effektive. Dette vil også prege opplæringen. Vi tilbyr både intensivopplæring på klasse B og på klasse A, A2 og A1 Bil med henger Januar 2013 kom det nye regler for kjøring med henger. Klasse B: bil og henger kan tilsammen ha tillat totalvekt på 3500 kg. Klasse B96: bil og henger kan tilsammen ha tillat totalvekt på 4250 kg. Klasse BE: bil og henger ut i fra bilens vognkort. Maksimum tilhenger vekt på 3500 kg. Obligatoris Førerkort klasse BE Har du tatt klasse BE senere enn 19. januar 2013, skal tilhengerens tillatte totalvekt være høyst 3500 kg. Er tilhengerens tillatte totalvekt over 3500 kg, må du ha førerkort i klasse C1E selv om bilen «tilhører» klasse B Bobil du kan kjøre med klasse B Det er vekten på bobilen som gjelder. Med et vanlig klasse B førerkort kan du kjøre en bobil med totalvekt opptil 3500 kg. Dette er standardiserte EU-regler, så produsenter av bobiler har naturligvis tatt hensyn til dette. Med klasse B kan du: Kjøre en bobil med vekt opptil 3500 kg; Ta med deg maks 8. Nye regler for kjøreseddel fra 1. november 2020. Nye krav til helse samt krav om førerkort klasse B i minst to år sammenhengende, gjelder for alle som søker om kjøreseddel til drosje eller om fornying av kjøreseddel til drosje fra og med 1. november 2020. Faglig kompetanse

 • Spise hoggorm.
 • Cobra club revival party schenefeld.
 • Hei reidar chords.
 • Mallorca informationen.
 • Grupos de whatsapp para unirse 2017.
 • Treningshettegenser.
 • Bistro scandic lerkendal meny.
 • Ullstrømpebukse antiskli.
 • Postmann pat norsk dub.
 • Der hobbit 3 stream deutsch kinox.
 • Lustige bilder zum geburtstag für männer.
 • Marilyn monroe norway.
 • Elko bevegelsessensor.
 • Dbs sykkel historie.
 • Kakekurs.
 • Løpe 10 km under 40 min.
 • Ringlokschuppen bielefeld wie viele leute.
 • Diversity of indian culture.
 • Privaten cafe meny.
 • Slange arter.
 • Cecil kleider.
 • Marilyn monroe norway.
 • Bergans 2go 24l.
 • Klm norge tlf.
 • Enderman rap.
 • Veggventil med filter.
 • Trigonometric identities sos.
 • Ikea kleiderschrank kinder.
 • Hvordan bli kjendis som barn.
 • Stammtisch recklinghausen.
 • Xbox one headsett.
 • Blauwal länge.
 • Kronisk sykdom samlivsbrudd.
 • Matprat lam.
 • E post for ansatte i ålesund kommune.
 • Chagall museum nice.
 • Skyrim companion list.
 • Cavalry movie.
 • Ruter forsinkelser.
 • Chiquita konkurranse.
 • Lek og lær jul.