Home

Hva er nynorsk

IKT-servicemedarbeider | utdanning

nynorsk - Store norske leksiko

Nynorsk er eit norsk skriftspråk som høyrer til dei vestnordiske språka i den germanske språkfamilien. Nynorsk og bokmål er dei to skriftspråksvariantane av norsk. Nynorsk blir nytta av om lag 600 000 personar i Noreg i dag. Det står sterkt i massemedium, i offentleg forvaltning og i kyrkja. Det har ein trygg posisjon i skuleverket, men er lite brukt i det private næringslivet Nynorsk: Svenskar, nordmenn og danskar forstår kvarandre ganske bra. Dei har større problem med islandsk, sjølv om islandsk liknar det skandinaviske språket som vart snakka for tusen år sidan. Færøysk er det språket som er nærast islandsk, men språka er ikkje så like at ein islending forstår ein færøying utan problem Er på nynorsk. Vi har én oversettelse av Er i bokmål-nynorsk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale

Norsk er administrasjonsspråket i Norge, med to likestilte målformer, bokmål og nynorsk. I tillegg har flere kommuner og fylker nordsamisk, lulesamisk, sørsamisk og/eller kvensk som offisielt språk på kommunalt nivå, i tillegg til norsk. Språket som snakkes av flest og dermed er majoritetsspråk i Norge, er norsk. Norsk er et nordgermansk språk som er nært beslektet og gjensidig. Hva er det egentlig man trenger nynorsken til? Blir den kraftig brukt i det offentlige rom? Det er iallefall ikke det jeg har fått inntrykk av. Handler det om å bevare en del av det å være norsk? Jeg har aldri hatt nynorsk på skolen, og jeg er redd dette vil få følge for senere studier

hva på nynorsk. Vi har tre oversettelser av hva i bokmål-nynorsk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale Klarspråk - hva og hvorfor? På denne sida finn du ei kort administrativ ordliste frå bokmål til nynorsk. Lista er meint å vera eit hjelpemiddel for offentleg tilsette som skal skriva nynorsk i arbeidet sitt. Orda er plukka ut fordi dei er vanlege og nyttige i administrativt språk I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet betydning. 1 mening, tankeinnhold. ordet har skiftet betydning ordet har skiftet betydning / i snevrere, videre betydning i snevrere, videre betydning / i en viss betydning i en viss betydning / han er en poet i ordets egentlige betydning han er en poet i ordets egentlige betydning / overført betydning overført betydnin Begge Bokmål Nynorsk Avansert søk. Revisjon av ordbøkene. En større revisjon av Bokmålsordboka og Nynorskordboka er i gang ved Universitetet i Bergen. Arbeidet ble påbegynt i 2018 og skal være fullført i 2023. Les mer om Revisjonsprosjektet her

Er du glad i å lese, kan du for eksempel finne deg en roman som er skrevet på nynorsk. Det finnes en rekke serier som er tekstet på nynorsk, dersom du heller foretrekker å lese på den måten. Minst 25% av alt på NRK er på nynorsk. Liker du bedre å lese nyheter, er dette et godt sted å lete Andre svake verb har endinga -er i presens, difor namnet e-verb. Hovudregelen er: • Verb der du kan seie «-et» på bokmål, er a-verb på nynorsk (i 95 % av tilfella): «kastET» à kasta, «hoppET» à hoppa • Endinga -te i preteritum når stammen av verbet sluttar på FLaSKePoSTaR + N • Endinga -de i preteritum ved dei andre verba Dessuten er det grunn til å tro at forskjellene som finnes på alle nivaåer, er nok til at hjernen håndterer de to målformene som to språk, skriver Vulchanova i rapporten. Les også: Mener det bør være nynorske bøker i barnehagen; Nynorsk som valgfag Ikke alle barn og ungdommer liker nynorsk som fag i skolen Likevel er det visse skilnader, og når vi skal skrive nynorsk, er det vel så viktig å gjere seg kjend med dei nynorske orda som å lære seg den nynorske grammatikken. Mange har lært at visse ord er «forbodne» på nynorsk, særleg ord med ledda an-, be-, -else og -het. I dag er det opna for nokre slike ord i nynorsk, som angrep, beskjed. Nynorsk er altså bra for deg og din hjerne. En halv million jobber. Det er også svært mange arbeidsplasser i det offentlige som krevet at du kan nynorsk. Du får altså bruk for nynorsk senere, det er ikke bare noe man lærer seg for kulturens skyld eller for å få en karakter, det er noe man må bruke i arbeidslivet

NYNORSK Nynorsk og bokmål er to variasjoner av norsk. Både nynorsk og bokmål er skriftspråk, og alle dialektene ligger et sted mellom dem. Det er altså (nesten) ingen som snakker ren nynorsk eller bokmål. Her kan du se noen av de viktigste forskjellene i grammatikk, vokabular og staving mellom de to skriftspråkene Jeg skjønner hvorfor elever klager på nynorsk når det på sett og vis ødelegger vitnemålet til veldig mange. Men det er ikke bare ungdommen som klager, heller ikke mange voksne forstår hva vi skal med denne målformen Nynorsken er det einaste skriftspråket som verkeleg representerer alle nordmenn frå heile Noreg. I dag finst det omlag 600.000 nynorskbrukarar, og språket blir brukt i mange samanhengar. T.d. har det aldri vore meir nynorsk i media, litteraturen eller i næringslivet. Å kunne både nynorsk og bokmål vil gi deg eit klart konkurransefortrinn den dagen du skal søke jobb Svar. Prøv å la vere å bruke den (åleine) trykklett. Eit den som viser tilbake til noko, er i tradisjonell nynorsk trykksterkt. For dei som er vane med dette, luggar det når det viser seg at den skulle lesast utan sterkt trykk.Bruk helst han og ho i slike tilfelle som du nemner. «Han» viser til alle slags hankjønnord (på -en) og «ho» til alle slags hokjønnsord (på -a)

Om norsk - bokmål og nynorsk

 1. bkar89: hva med mongo? (hvilke oversatt til nynorsk: mongo for eksempel oversatt til nynorsk: mongo insert-random-word-here oversatt til nynorsk: mongo Det er et mønster her, prøv å finn det. :P
 2. SPØRSMÅL hei. jeg er en gutt som er 15 år og skal nå opp i tentamen og eksamen. første spørsmålet mitt. hvorfor skal vi ha NYNORSK på ungdom skolen når vi ikke skal ha det videre på videregående? jeg skal også ha matte. vi skal jo følge den nye lærerplanen. ikke L97. når jeg gikk i 8 og 9 fikk vi den forige tentamens oppgaven til å øve på. men nå får vi ikke den
 3. - Hva opplever du er den største utfordringen for bokmålselever når de skal lære seg nynorsk? - Den største utfordringen er holdningen mange har i utgangspunktet. De har en del negative forestillinger, og de synes det er unødvendig og vanskelig med nynorsk. De har problemer med å se nytten av språket, sier hun og fortsetter
 4. Hva er oppnåelse på nynorsk? Help me, finner det ikke ut- Hilsen desperat nynorsk-elev. account_circle. SVAR. Besvart 29.11.2017 18:51:35. Spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid. Se spørsmål og svar som ligner for nyere spørsmål. Hei
 5. Språk er lyder som er satt i system for å Dette kurset i nynorsk passar for deg som har nynorsk som sidemål. Kurset kan også vere til god hjelp for deg som har nynorsk som hovudmål. Vis mer. Læringsressurser. Nynorskkurs. Tilleggsstoff. Hva er kjernestoff og tilleggsstoff? Læringssti. Adjektiv i nynorsk Kjernestoff. Aktiv og passiv.
 6. Hva er forskjellen på et a-verb og et e-verb på nynorsk? Svar på en så enkel måte som mulig, slik at jeg klarer å huske det 22/05/2017 - Tuva Næss Lyshol

Er på nynorsk Bokmål-nynorsk oversettelse DinOrdbo

 1. Dette er riksmål, og det er samtidig moderat bokmål (bokmål i riksmålsnær form). Men også denne versjonen av setningen er offisielt bokmål: «Kvinna blei oppfordra til sjøl å legge alle korta på bordet med omsyn til hva hun dreiv med heime i fritida si.» Det er radikalt bokmål (bokmål i nynorsknær form)
 2. Jeg lurer på hva reglene til A og E verbene var? Så vidt jeg vet finnes det ingen huskeregler for å finne ut om et verb er e-verb på nynorsk. Hvis det ikke er et a-verb er det best å slå opp i ordboka(det gjør i hvert fall jeg ).
 3. istrativ synonymordliste frå Norsk Språkråd er ei liknande liste med vekt på ad
 4. nelig bruk.. Det har blitt anslått at mer enn 20 % av befolkningen i Norge.
 5. - Nynorsk bygger på de norske dialektene, som igjen er utviklet av norrønt, mens bokmål historisk sett har dansk opprinnelse. For å mestre nynorsk, er det derfor lurt å gå på oppdagerferd i sin egen dialekt og finne systemet i den, sier han
 6. 1 som gjeld, høyrer til, er skriven på nynorsk (I,1) nynorsk språk og litteratur nynorsk språk og litteratur / nynorsk rettskriving nynorsk rettskriving / nynorsk salmebok nynorsk salmebok:.
 7. Hva skal jeg gjøre når jeg kjeder meg? Du ser sikkert at noen av ordene skrives forskjellig. Og selv om meg skrives likt på nynorsk og bokmål, er uttalen ulik. På nynorsk uttaler man meg slik det skrives, altså med lang e og hard g, mens uttalen på bokmål er /mæi/. Men hvorfor har vi to målformer i Norge? Hvordan oppstod de

språk i Norge - Store norske leksiko

Men det er viktig at man i innlæringsfasen ikke bruker feil ord. Og det er faktisk ikke bare tull å ha nynorsk. Hvis du skal ha jobb i det offentlige er det en stor fordel å kunne vise til en god nynorsk karakter. Nynorsk karakteren er faktsik den eneste arbeidsgiver kommenterte da jeg var på intervju Neiiiiiiii. Tenker ikke sånn. Men over til det seriøse, hvor lenge bør en vente med å legge seg etter et par blingser????? Hvorfor må man vente? Det kan hende man ikke får sove så lett pga at blodsukkeret er høyt og man blir noe energisk. Andre sover godt etter at de har spist litt.. Kommer an p..

Hva trenger man nynorsken til? - Jobb og Utdanning - VG

No er mange aleine, men me er det saman. Kanskje får kunsten og artiklane på desse sidene ny meining i ei underleg tid for deg eller andre? Nynorsk kultursentrum har bede ulike skrivande, teiknande, syngande og forteljande kunstnarar og vitskapsfolk om å dele sine bidrag 3. Styr unna s-genitiv. Eiendomsformen, genitiv, markeres gjerne med endelsen -s, i alle fall på bokmål.På nynorsk er det derimot mer vanlig å skrive om dette ved hjelp av preposisjoner og sammenbinding av ord. Når man sitter og skriver er det lett å overse dette, og som med «man» er ikke dette noe korrekturprogrammer er i stand til å rette Nynorsk er bygt på det som er sams for alle dialektane i Noreg. Nynorsk er ikkje eit bygdemål eller eit bymål. Nynorsk er eit landsmål: eit språk for heile landet. Bokmål er derimot ikkje norsk i tydinga landsfemnande - bokmålet er bygt på talemålet til ei svært avgrensa gruppe menneske i hovudstaden og på dansk Det er mange ting du kan skrive om her, for eksempel mat. Du har allerede nevnt brunost, men hva med fisk, lefse, fårikål og kjøttkaker i brun saus? Å ha med matpakke til skolen/jobb er også noe som er typisk norsk og ikke så vanlig i andre land Hva slags nynorsk du bør bruke. Ordet nynorsk - før 1929 kalt landsmål - er i seg selv et lite paradoks. Det ble utviklet for å gjenskape det genuint og opprinnelig norske språket basert på dialektene rundt om i landet - i motsetning til dansk og byspråket riksmål som var et resultat av Danmarks språklige innflytelse gjennom 400 år

Jeg er helt blank i kveld, og skal skrive forutsigbar på nynorsk. Har du et god ord for det? Har lagt igjen ordlista mi på skolen, og på nettet fant jeg ikke noen side som viser hva ord på bokmål betyr på nynorsk Poenget med nynorsk er jo at det er lett å tilpasse det til de forskjellige dialektene, og arbeidet du nevner med ny-nynorsk har allerede foregått i omtrent hundre år. På dette tidspunktet vil det være trivielt å innlemme bokmålet inn i nynorsken, og på den måten kan vi ha ett skriftspråk i Noreg Hva er fordelene med å lære nynorsk? Øyvind: - Det er tross alt en del som bruker nynorsk, så det er greit å lære.Men det burde allikevel ikke ta så mye tid av norsktimene, og jeg synes ikke at man skal få en egen karakter i det. Kanskje nynorsk heller skulle vært et slags undertema i norskfaget Hei kjære lesere! Ordforrådet på nynorsk og bokmål har ikke store ulikheter. De fleste ordene skrives på samme måte, men på noen punkter finnes det forskjeller. I dette innlegget skal vi skrive om typiske kjennetrekk ved nynorsk skrivemåte. Kjennetrekk: Mange nynorske ord har diftong: Diftong er når to vokaler er ved siden av hverandre, som f.eks. heim

Les også: Hva er det med ungdom som velger å stjele en rullestol? Skjønner ikke. Langt over flertallet av elevene skjønner ikke sammenhengen i nynorsk, men jobber godt for å få en god karakter. For karakteren er det eneste som teller i ettertid. Om nynorsk hadde blitt tatt ut av grunnskolen, hadde elever hatt én ekstra skoletime i uka Sjekk hvordan oversettelser til Norsk nynorsk. Se gjennom eksempler på hvordan oversettelse i setninger, lytt til uttale og lær grammatikk

hva på nynorsk Bokmål-nynorsk oversettelse DinOrdbo

Oversettelse til nynorsk. Hvis du er usikker på hva noe heter på nynorsk, kan du ganske enkelt slå opp i Bokmål! Artiklene på bokmål har alltid en oversettelse til nynorsk. Av og til vil du også finne råd om hvordan du bør omskrive setningen. I eksempelet kan du se at det som heter ilegge på bokmål, skal hete påleggje p HVAC står for Heating, Ventilation and Air Conditioning.HVAC vert gjerne òg omtala som klimakontroll eller liknande. Omgrepet HVAC vert på norsk brukt om system som styrer inneklimaet i store bygg.. HVAC er basert på dei grunnleggjande prinsippa om termodynamikk og væskemekanikk.. HVAC-styringa må ta omsyn til temperatur, luftkvalitet, HMT og estetikk i tillegg til at kostnadane ved. Tenk f eks på seksualmoral i visse deler av Nord-Norge sammenlignet med et kristent samfunn på Sørlandet. Det er ikke en forskjell bare på overflaten. Politiske verdier er et annet eksempel. Det er stor spredning i hva vi nordmenn mener er et godt og ideelt samfunn. Men vi har altså et uenighetsfellesskap som fungerer ganske godt Dette er muligens en smått karikert gjenfortelling, men jeg følte meg virkelig som en hvit mann i femtiårene som stilte opp på et 8. mars-møte for å spørre om hva som er «greien med feminisme». Det er jo egentlig ikke så vanskelig å se det romantiske ved nynorsk

Hei, kjære lesarar! I dag skal vi læra dykk korleis ein bøyer både svake og sterke verb på nynorsk. Vi startar med svake verb, og avsluttar med sterke. Kva er eit verb? Eit verb fortel kva som skjer, eller hva nokon gjer. F.eks: danse, synge, sitte, spille osv. Svake verb - Svake verb deles inn Det er kult at norsk har to skriftspråk, nynorsk og bokmål. Språkhistorien til Norge er interessant. Nye ord kommer, internasjonale ord. Det blir spennende å se hva slags språk vi har fremover Haha, jeg simpelthen elsker å skrive om nynorsk *host*. Egentlig nynorsk ja, det er vel ingen ting i nynorsk so

Kåserier er min personlige favorittsjanger hva gjelder sakprosa. Kåserier er skrevet med en muntlig stil og tone. Det vil si at de skrives på samme måte som de ville blitt fremført. Ofte blir også kåserier fremført, da av en kåsør. Det er også en utstrakt bruk av virkemidler i kåserier, som for eksempel satire, ironi, sarkasme og humor Før nynorsk ble forsøkt innført var det ingen skille, eksperimentet har ikke fungert, folk flest ønsker ikke nynorsk. Da gjør man hva man gjør med andre mislykkede forsøk, man tar det bort. Eller i hvert fall la majoriteten slippe å forholde seg til det. La nynorsk dø ut naturlig eller la den bli til en måte å skrive dialekt Rammeplan og støttemateriell til barnehagenes arbeid med rammeplanen. Refleksjonsspørsmål. Hva betyr rammeplanen for oss og vårt arbeid? Hvordan kan vi legge til rette for gode prosesser rundt refleksjon, diskusjon og forankring av rammeplanen i personalgruppen Jeg er trønder. «Hanjhonj i banj»-regler hører til mitt obligatoriske psalter, og jeg hyller Rosenborg på refleks. Da jeg i tjueårenes blomst flyttet til Oslo ble dialekten fort avslipt sine skavanker, ifølge osloingene. Skamfert, ifølge trønderne. Jeg tør knapt å heve stemmen når jeg vandrer i mine hjemlige trakter (Man liker ikke språklige forrædere de Er du vant til å skrive bokmål, men har lyst til å lære deg å skrive nynorsk, så finn du ein del tips på denne sida.. Nokre enkle hovudtips. Desse hovudtipsa dekkjer ikkje 100 % av språket, men rettar du deg etter dei, er du allereie på god veg til å skrive rett nynorsk

Helsefagarbeider | utdanning

Den første loven som ble vedtatt på nynorsk var log 29. juni 1894 um sams normaltid fyr kongeriget Norig, som fra 1. januar 2008 ble opphevet ved lov 26. januar 2007 nr. 4 om målenheter, måling og normaltid. Pr. 12. november 2015 er det 105 lover av 743 gjeldende lover som er på nynorsk Det er bare ca. 35 prosent av innbyggerne i den nye regionen som tilhører kommuner der nynorsk er administrasjonsspråk. Det er vel da ikke urimelig om regionen velger å være språklig nøytral, på linje med de ca. 48 prosent av innbyggerne som bor i språklig nøytrale kommuner i regionen Nynorsk kultursentrum sendte et hastebrev til Utdanningsdirektoratet, som er ansvarlig for tekstheftet, før helga. - Dette kan ikke være innenfor regelverket. De har ingen god sak, men vi får.

I BT 18.07 skriv Anne Rokkan i ein kommentar: «Viss nynorsk er Guds eige mål, lever eg i synd med glede» (omsett til nynorsk).. No er eg ikkje teolog, korkje prest eller klokkar, men eg kjenner meg trygg på at nynorsk på ingen måte er Guds eige mål, jamvel om det stundom kan opplevast slik Det er vel denne slagsiden (mot nynorsk) som tidligere ordfører Tonning henviser til når han nevner ordet udemokratisk. Men overfor nynorskfolk, på bokmål har vi et ordtak som heter: «Målet. - Det er en del av den norske bakgrunnen som du ikke vet når du vil få bruk for. Ungdommer aner jo ikke hva de driver med som 40-åringer, og nynorsken dukker opp i såpass mange sammenhenger at.

Men hva vil det tilsi at Bergen er i målnøytral i forhold til min eksamen? Jeg har ikke meldt noe sted hva som er mitt hovedmål og begynner å bli bekymret for at jeg skal opp i nynorsk allerede på torsdag I løpet av ungdomsskolen er det vanlig at dere må gjennomføre to fordypningsoppgaver. Det skal være etter planene være oppgaver om språk, litteratur og forfattere. Her er noen tips til språklige emner. Hva er et språklig emne? Her er noe Andelen fattige synker raskere enn noen gang. Allikevel lever mer enn 1,2 milliarder mennesker i ekstrem fattigdom. Fattigdom handler om å ikke ha mulighet til å leve et fullverdig liv Eksamenen er tilgjengelig både på bokmål og nynorsk. Bergenstesten (også kalt Test av norsk som andrespråk) er eksamenen som kreves for alle som ønsker å studere på et universitet eller høyskole i Norge. Den er også nødvendig for noen fagfolk (f.eks innenfor helsevesen og undervisning) som en dokumentasjon på kunnskap i norsk språk

Nå er det bare oss to Verden langt Ordet framtid står alene nå Jobben er blitt fjern for meg Speilbildet mitt borte Stillheten Hva skal jeg svare ham? Vi ser ingen andre Ingen ser oss Og når klarte Dersom du ikkje har det sender du fakturaen til faktura@nynorsk.no. Organisasjonsnummer: 976 013 263. Kontakt oss. 70. Men når all utetterretta kommunikasjon frå kommunen er på nynorsk, både på nettsider og i sosiale medium, får innbyggjarane sjå litt meir nynorsk i sine bokmålsdominerte kvardagar. Det er bra Dette er bare noe jeg har kladdet ned på noen minutter. Det er et forsøk på et kåseri, men jeg er ikke helt i humør til å få det til å bli humoristisk og ironisk. Jeg trenger deres hjelp til å si hva jeg kan gjøre ut av denne teksten

Administrativ ordliste - Språkråde

Hva er doping? I dagligtale er doping gjerne forstått som medikamenter tatt i den hensikt å gi prestasjonsfremmende effekt. Mange vil også forbinde doping med anabole steroider. I idrettssammenheng er definisjonen av doping utvidet. § 12-3. Regelbrudd Hva er ordet? Hvilket ord er det? Vi drikker det. Det er svart. Det er varmt. Vi kan også drikke det kaldt. Jeg drikker det med melk og sukker. I Norge drikker vi 13 millioner kopper. hver dag. Hva er det? Hvilket ord? Er det.....? Vi bruker det om vinteren i Norge. Barn bruker det. Voksne bruker det. Vi bruker de Hva er verbet? Hva er aktiviteten? Det er noe vi gjør hver dag. Vi gjør det uten å tenke. Vi må gjøre det for å leve. Mennesket kan ikke gjøre aktiviteten under vann. Hva er aktiviteten? Hva er handlingen? Hva er verbet? Vi gjør dette når vi er glade. Vi gjør dette når vi synes at noe er morsomt. Vi gjør dette når vi

Den amerikanske revolusjonen | Skole er digg!

Bokmålsordboka Nynorskordbok

Hva er problemet, og hva vil vi oppnå? Hvilke konsepter er relevante? Hva vil kreves av organisasjonen? Hvilke prinsipielle spørsmål reiser konseptene? Hva er de positive og negative virkningene? Hvilket konsept anbefales, og hvorfor? Hva er forutsetningene for en vellykket gjennomføring? Ferdigstille styringsdokumentasjon. Utarbeide. Det er Jonsson som forsøker å skildre hva kjærleikskjelda er for noe, det som for ham mest er en drøm, et tåkelandskap, uklart, men i dette landet, som han kaller det, stig ei kvinne fram, og Jonsson våger bruke ordene direkte ho som eg elskar i dag. Det kostet ham nok litt å skrive. Linjen blir gjentatt i og avslutter neste strofe Sv: Hva heter omgivelser på nynorsk? Miljø, forhold rundt eller en annen omskrivning, tenker jeg. Feilen med verden er at de dumme er så skråsikre på alt - og de kloke så fulle av tvil

Avslutting til fortelling | Norsk er braMølen – Wikipedia

I tillegg har vi et talespråk med offisielle regler for hva som er korrekt talemåte. Dette kalles standardtalemål. I Norge har vi ikke noen formel standardtalemål, men fordi både bokmål og nynorsk kan uttales, kan vi si at vi har to standardtalemål Dei fleste orda er felles for bokmål og nynorsk, men det kan vere skilnader mellom skrivemåten, og korleis en bøyer dei. Men på nokre område er det forskjellar mellom bokmål og nynorsk. Her skal vi sjå nærare på noko av det du må vere spesielt merksam på når du har nynorsk som sidemål Fremtidsfullmakt et privatrettslig alternativ til vanlig vergemål. Vergemålsloven definerer fremtidsfullmakt slik: «En fremtidsfullmakt er en fullmakt til én eller flere personer om å representere fullmaktsgiveren etter at fullmaktsgiveren på grunn av sinnslidelse, herunder demens, eller alvorlig svekket helbred ikke lenger er i stand til å ivareta sine interesser innen de områdene som. Målet med gruppa er å leggje til rette for dialog på feltet og å gjere det enklare for lærarar å gå over til å undervise på nynorsk. Kompetanse Noreg vil óg informere om aktuelle saker, læringsressursar og liknande. Sjå Facebook-gruppe for lærarar som underviser på nynorsk. Samarbeid om nynorsk Norskprøven består av en skriftlig og en muntlig prøve. Den skriftlige prøven består av delprøver i leseforståelse, lytteforståelse og skriftlig framstilling. Resultatet på de ulike delprøvene oppgis slik: «Under A1», «A1», «A2» og «B1». Fra og med desember 2015 vil den også måle på nivå B2

Kirurg | utdanning

5 tips til bedre nynorsk - MentorNorge - Blog

- I nynorsk er ikkje «veiledning» noko ord, ei heller «vegleiing» Ei masteroppgåva på nynorsk skal handle om det som heiter «veiledning» på bokmål, men forfattaren kjem til kort når det gjeld å finne eit nynorskord for temaet det er utilrådeleg at du får kjennskap til opplysningane av omsyn til helsa di eller forholdet ditt til nærståande. opplysningane er omfatta av lovfesta teieplikt. det er i strid med openberre og grunnleggjande private eller offentlege interesser å gje innsyn, medrekna omsynet til deg sjølv. innsyn vil krenkje rettane og fridomane til andre Ordtilfanget i nynorsk er ulikt ordtilfanget i bokmål. Det er ikkje noko skarpt skilje mellom dei, for størsteparten av orda er felles for nynorsk og bokmål. Likevel er det visse skilnader, og når vi skal skrive nynorsk, er det vel så viktig å gjere seg kjend med dei nynorske orda som å lære seg den nynorske grammatikken ; Nynorsk. Jeg støtter ikke nynorsk fordi vi ikke har lært å skrive det, hvordan skal man forvente å lære nynorsk og skrive det, når man ikke blir nok motivert? Jeg vet at nynorsk står i veien for mange til å kunne komme inn på et studie eller ikke. Er det rettferdig? Nynorsk er for meg et unødvendig språk vi lærer når vi er eldre

Nynorsk grammatikk - Portfoli

Hva sier brukerne om Ordnett Vi har mange brukere innen utdanning, media, oversettere, lingvister, handel, internasjonalt salg og mye mer. Dette er hva en av dem sier. Jeg bruker stadig Ordnett når jeg er på «ordjakt» - enten jeg leter etter synonymer, andre uttrykksmåter eller oversettelser til norsk fra engelsk eller andre språk Nynorsk drøfting av hva som er en god skole. Oppgave GK allmennfag. Nynorsk. Kvifor? Kvifor kristen? Refleksjoner over Gud, menneskene og samfunnet. Nynorsk. Kvinnekamp, ein kamp mot oss sjølv? Er kvinnekamp nødvendig i dag? Tar spesielt utgangspunk i kvinner i arbeidslivet.. Han er _____ til ein politikar i Noreg. José har _____ joggesko. Miranda har mindre _____ enn eg. Mange meiner det er viktig å kjenne til _____ sine. Annahid gav meg eit _____ brus. Lykke_____ mitt er 13. Skriv eit dikt der du bruker dei fleste av orda over. Lag ein tittel. Merk at nynorsk har nokre ord som skal skrivast med enkel konsonant

Kaptein | utdanning

Hva har dette temaet med kjernen i teksten å gjøre? Det er viktig, og ofte er det til og med påkrevd, at du bruker sekundærlitteratur i oppgaven. Sekundærlitteraturen det her er snakk om, er fagbøker om litteratur betydning m eller f (bokmål), f (nynorsk), c (riksmål) innflytelse, påvirkning; hvor viktig noe er, hvor mye noe har å si, viktighet; hva noe betyr, f.eks. en setning eller et ord; mening, tyding; Grammatik Dikt på nynorsk 8. april 2012 av esalen. I dag såg eg, av Olav H. Hauge. som jeg håper alle andre lesere også vil finne sine ting i dette diktet å kose seg med. Dette diktet er drømmen, og hva man legger i denne drømmen, får være opp til hver enkelt. God lesning

Det handler om å forstå hva de oppgitte stikkordene ber om. Hvem som helst kan lære å løse kryssord. Og så fort du har lært noen grunnleggende tips og triks, oppdager du fort at denne hobbyen er sterkt avhengighetsskapende. Det er nesten som yoga - både utfordrende og avslappende på samme tid. I tillegg er det svært god trening for. Nynorsk Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk. Logg inn Logg inn/Min profil; Hva er Altinn? Om Altinn-samarbeidet. Altinns personvernerklæring. Datasystemer med integrasjon. Driftsmeldinger. Søk etter innhold. Søk. starte og drive bedrift hjelp og kontakt.

Lærer | utdanning

Nynorsk bør være valgfag - Forskning

 1. EndNote-stil: APA 6 norsk nynorsk (2019) Om norsk APA-manual. Denne APA-manualen er standarden for APA-stilen i Norge. Tidligere har UH-bibliotekene utarbeidet egne tolkninger og løsninger for særnorske kilder, som f.eks. NOU-er og Stortingsmeldinger, men i juni 2018 ble det utarbeidet en felles løsning som bibliotekene kunne ta i bruk
 2. dre gunstige for leigetakaren enn det som følgjer av husleigelova. NB! Hugs å laste ned kontrakten til eigen pc før utfylling. Hva koster tannlegen. Finansportalen. Strømpris. Forbruker Europa
 3. Merk! I tjenesten Din pensjon blir pensjonen beregnet på grunnlag av de opplysningene NAV har om deg, i tillegg til de opplysningene du har oppgitt selv. Din pensjon viser altså en foreløpig beregning av hva du kan forvente deg i pensjon. Pensjonsberegningen er vist i dagens kroneverdi. Beregningen er ikke juridisk bindende
 4. Hva er saktekst? Et annet ord for saktekst er faglitteratur , det vil si tekster som ikke er fri diktning. Eksempler på saktekst kan være leserinnlegg, leksikonartikler, faktaartikler og bruksanvisninger
 5. Dette er raske karbohydrater. Så vil det også stå hvor mye fiber matvaren inneholder, dette er langsomme karbohydrater. Men stivelse blir ikke oppgitt som en egen verdi. Derfor er det greieste bare å vite at mat som inneholder en del hvitt mel, ris eller pasta, også inneholder en del stivelse. Håper dette var svar på det du lurte på
E-sportutøver | utdanningSosialantropolog | utdanning

Minigrammatikk - Språkråde

Hva er i hvert fall på nynorsk Hører på veldig mykje svartmetall, det er lite som forbereder deg på at Svartmyrhelvetedødfiskenfrost ikkje er fra Bergen, men Peru . Finnes jo egentlig ingen objektiv, universell standard for kommasetting, da, men norsk og engelsk kommabruk er i hvert fall mer gunstig (etter min mening) Countryloftet på Radio Askøy: 449 участников En annen dommer som skriver nynorsk er Oddmund Svarteberg i Oslo tingrett, som har skrevet ukens to Krekar-kjennelser. Svarteberg snakker selv nynorsk og har alltid skrevet dommene på nynorsk Lag gjerne en liste over hva som er spesielt viktig for deg å huske på, og ta den med på eksamen. Når du leser korrektur på oppgaven din, kan du bruke den som sjekkliste. Husk selvfølgelig også en ordliste for å sjekke at du har brukt riktig form av ordet og bøyd det korrekt. Hjelp til Nynorsk av Birthe Kot Målform: Nynorsk, Bokmål Serie: Emma og Emil; Serie A Forlag: Gullhoj Utgivelsesår: 2006 Tema: Hverdag, Matematikk: klokka Hva er klokka? - Lesesentere

Bonde | utdanning

Nynorsk er en bonuspakke! - Aftenposte

 1. KSL- standard (nynorsk) KSL-standarden består av sjekklister og rettleiarar, som skal brukast i eigenrevisjon på garden. Han er bygd opp med utgangspunkt i lover og forskrifter og er eit nyttig verktøy for drifta. (Vel ein annan nettlesar enn Explorer når du opnar dokumenta)
 2. Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på LinkedIn RSS feed Følg oss på Twitter Følg oss på LinkedIn RSS fee
 3. st vil vel leger, som er velutdannede, oppfatte seg som meningsberettiget i forhold til hva de leser ut av en tekst. Men den rene lovteksten er ofte ikke fyllestgjørende, og ingen lov kan formuleres slik at den passer for enhver situasjon
 4. Hva er raushet? Hva er raushet? Raushet er å unne andre suksess. Raushet er å våge åpenhet. Raushet er å lytte til andre. Raushet er å våge å feile. Raushet er å tillate andre å feile. Raushet er å hjelpe andre. Raushet er å ta et skritt tilbake før vi dømmer andre. Raushet er å tilgi oss selv - og andre
 5. Drama er mye mer enn det som skjer i hverdagen vår. Drama er også et fag på mange skoler, ungdomsskoler som videregående, og her lærer vi flere teknikker innen drama samt grunnleggende om hva drama er. Drama på skolen er fiksjon eller det å lære om oppdiktede situasjoner. Med fiksjon menes å befinne seg i en situasjon som ikke er virkelig
 6. 21. mai vedtok Stortinget å be presidentskapet bidra til å få utarbeidet språklig oppdaterte versjoner av Grunnloven på bokmål og nynorsk. Målet er å få vedtatt de nye utgavene i jubileumsåret 2014
 7. Sjekk om toget ditt er i rute raskt og enkelt med vår søkefunksjon. Her kan du også se om det er oppståtte situasjoner, pågående arbeid eller planlagt arbeid som kan påvirke reisen din

Nynorsk - bare en landeplage? - Aftenposte

 1. 1. Hva er et vedtak? -Eksamenstips: Vær kort der du kan være det - det er sjelden nødvendig å drøfte alle vilkårene like grundig •Dersom det eneste tvilsomme i oppgaven er om avgjørelsen er truffet under utøving av offentlig myndighet, kan du gjøre det slik: -Det er på det rene at det er truffet en avgjørelse som er
 2. Påkalle oppmerksomhet på nynorsk | Bokmål-nynorsk oversettelse | DinOrdbok; Oppmerksomhet på nynorsk; Oppmerksomhet - Wiktionary; en You're being attentive to her wants. nb b) Hvordan vil trolig oppmerksomheten bli rettet mot «det høyes hær» «etter mange dager»? en (b) Likely, how will the army of the height be given attention after an abundance of days? nb Han hadde nå i sin.
 3. Ressursbiblioteket er en voksende samling med 100% gratis materiell du fritt kan bruke i klasserommet ditt. Noe vil være rettet mot å organisere lærerhverdagen (siden vi alle har tusen baller i luften på en gang - konstant!), noe mot vurderingsarbeid, men aller mest små og litt større opplegg du kan skrive ut og bruke
 4. Hvem er hva på Halloween. Digital Bokmål/Nynorsk. Her får du: løsningsskjema og tekst; fasit; Vennligst Logg inn eller registrer deg med en gratiskonto her for å laste ned! Sett på ønskelista. Sett på ønskelista. Kategorier: Gratis, Halloween, Nynorsk, Sesong og høytider, Standardrabatt
 • Å vere i livet: halldis moren vesaas' beste.
 • Debattartikkel tips.
 • Ikea varuhus i sverige.
 • Rosskopf freiburg webcam.
 • Festidalen 2018.
 • Pagani zonda tricolore.
 • Opiatabhängigkeit therapie.
 • Rabattkode sportmann 2017.
 • Viken sykehus bærum.
 • Nevrovitenskap utdanning.
 • 2d spiel erstellen.
 • Riviera säsong 2.
 • Drk emsland.
 • Deutsches rotes kreuz anziehpunkt secondhand laden gifhorn.
 • Brand morbach.
 • Rs3 wiki fandom.
 • Engangstallerken palmeblad.
 • Https twitter search.
 • Solberg heklegarn.
 • Tiroler tageszeitung wohnungen.
 • Roma til positano.
 • Krav definisjon.
 • Ren ansiktsrens.
 • Mississippi sang.
 • Tanzen karlsruhe.
 • An der markthalle chemnitz.
 • Pantoffeltierchen stoffwechsel.
 • Lottozahlen heute.
 • Havanna bar frauenkirchen.
 • Eagles nest opening hours.
 • Banedata bane nor.
 • Veranstaltungen pfunds tirol.
 • Det moderne slaveri.
 • Huda beauty dubai airport.
 • Tomorrowland 2017 camp.
 • Wikipedia kvarts.
 • Schwarzwaldverein karlsruhe.
 • Påskekrim for barn tekst.
 • Medium familiehund.
 • Whisky hotel deutschland.
 • Piano butikk i oslo.