Home

Spilleavhengighet pengespill

Hva er spilleavhengighet? - KoRus Øs

Spilleavhengighet har visse felles trekk med andre avhengigheter, til tross for at man ikke inntar noe kjemisk preparat. Derfor kan det være greit å vite litt om hva som kjennetegner avhengighet. Beskrivelsen av avhengighet, uansett om det er spill, alkohol, narkotika, legemiddel eller annen adferd, kan deles inn i seks hovedpunkter: 1 Pengespill. Spillavhengighet er når spilleren ikke lenger har kontroll over egen spilling. Spillet blir altoppslukende og går ut over familien, økonomien, sosiale relasjoner og jobb eller skole. Det er vanlig at spillingen og problemene holdes skjult lengst mulig

Når de skriver om pengespill, er det bare halleluja. Aldri snakker de om personer som har spilt seg fra gård og grunn. Som rusbehandling. Hjelp mot pengespillavhengighet er ikke ulikt rusbehandling, forteller Godager. - Man må få kontroll over impulsene sine og forstå at de kommer i bølger Spilleavhengighet (pengespill) og problematisk spilleatferd (dataspill) er en nasjonal funksjon tildelt KoRus-Øst av Helsedirektoratet. Dette innebærer at direktoratet har gitt oss et ansvar for å koordinere, utvikle og formidle kompetanse om spilleavhengighet i Norge Aktuelt, Erfaringer, Pengespill. Les mer. 27. april 2020. https: /2020/10/logo.png Malin Svarstad 2020-05-19 08:19:19 2020-06-17 15:35:50 Den norske spillpolitikken svikter berørte av spilleavhengighet. Åpner tre fysiske grupper Aktuelt. Les mer. 18. mai 2020

Pengespill - Spillavhengighet Norg

 1. Spilleavhengighet er den negative siden ved pengespill. Spilleavhengighet er når du ikke lenger har kontroll over spillingen din
 2. Spilleavhengighet som er ute av kontroll påvirker økonomi, forholdet til andre mennesker og arbeidslivet. Dersom du spiller i hemmelighet, bruker mye tid og energi på spillingen, spiller bort penger og ikke klarer å slutte, bør du be om hjelp
 3. Både spilleavhengighet og rusmiddelavhengighet gir symptomer som sug, toleranseutvikling og abstinens (Wray & Dickerson, 1981). En interessant forskjell er imidlertid at pengespill er en «ren» psykologisk avhengighet uten inntak av psykoaktive substanser, mens rusmiddelavhengighet også involver fysisk avhengighet

Spillavhengighet: Dataspill ulikt pengespill

Spilleavhengighet - KoRus Øs

 1. Pengespill og avhengighet Her finner du faretegnene på spilleavhengighet, og informasjon om hvordan man kan få hjelp. Illustrasjon: Johnér Bildbyrå AB. Behandling Snakk med fastlegen din. Fastlegen kan hjelpe deg og eventuelt henvise videre til spesialiserte behandlingstilbud. Legen.
 2. Spilleavhengighet og ludomani. Spilleavhengighet er også kjent som spillegalskap eller ludomani. Dette er en tilstand hvor en person har blitt avhengig av pengespill, og mistet kontrollen over sitt eget forbruk. Spilleavhengighet utvikler seg gjerne over tid hvor problemene og konsekvensene blir mer og mer alvorlige
 3. Pengespill og avhengighet. Her finner du faretegnene på spilleavhengighet, og informasjon om hvordan man kan få hjelp. Cirka 34 000 personer i Norge anslås å ha problemer med gambling og pengespill

Spillavhengighet Norg

Pengespill og avhengighet. Her finner du faretegnene på spilleavhengighet, og informasjon om hvordan man kan få hjelp. Ca. 34 000 personer i Norge anslås å ha problemer med gambling og pengespill. Risikoen for å være problemspiller er størst hos: menn; personer med lav utdannelse; personer som mottar en form for offentlig støna Kjøp 'Spilleavhengighet, perspektiver på pengespill' av Thorbjørn Skaug fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Heftet | 978821500712 Utenlandske pengespill er forbudt i Norge, og det er det gode grunner til. Reklamen retter seg mot de gruppene som er mest utsatt for å utvikle spilleavhengighet. Erfaringer fra andre land viser at svakere reguleringer fører til at reklametrykket øker Alle som har eit speleproblem kan kontakte Hjelpelinjen. Men også pårørande, vener eller andre som bryr seg om ein person med speleproblem, kan ta kontakt Spilleavhengighet får ofte ikke-kriminelle til å begå underslag, til forskjell fra gatenarkomane, hvor kriminalitet er en del av livsstilen og ofte debuterte før narkomanien. Han søker lege for hodesmerter, dyspepsi og depresjon. som er den mest avhengighetsskapende form for pengespill

Spilleproblemer - Lotteri- og stiftelsestilsyne

Velkommen! Det kreves ikke legehenvisning for å delta i Fjernbasert behandling for spilleavhengige. Kontakt oss direkte ved å fylle ut skjema for påmelding, og vi vil kontakte deg innen tre uker Spilleavhengighet representerer et folkehelseproblem i flere henseender. Befolkningsundersøkelser har vist at 50 000 - 70 000 nordmenn lider av spilleavhengighet (1, 2).Spilleavhengighet kjennetegnes av hyppige, gjentatte episoder av pengespill som dominerer personens liv på bekostning av sosiale, arbeidsmessige, familiemessige verdier og forpliktelser ()

Her er ni faresignaler du bør ta på alvor med eget pengespill. Magnus Pedersen i Spilleavhengighet Norge forteller om flere felles symptomer ved utvikling av spillavhengighet. De fleste er gjengangere parallelt med den enorme utviklingen pengespill har hatt online fra tidlig på 2000-tallet Boken gir også et innblikk i debatten om lovverket og politikken rundt pengespill - fra både et nasjonalt og et inter­nasjonalt perspektiv. Mange spill tilbys i dag over nett, og utviklingen utfordrer norske lover og reguleringen av dem. Bidragsyterne er forskere, behandlere, praktikere, lærere, spillere og pårørende Fenomen. Spilleavhengighet er et syndrom som finnes overalt i verden hvor det er tilgang til avhengighetsskapende spill. I dag tilbys pengespill over Internet hvilket innebærer lett tilgang over hele verden. I diagnosesystemet til Verdens Helseorganisasjon ICD som brukes i de fleste land, deriblant Norge er definisjonen spilleavhengighet i versjon ICD-10 (F63.0) slik Utvikling av spilleavhengighet. Mennesker som sliter med spilleproblemer er forskjellige og veien inn i spilleproblemer varierer fra person til person. Pengespill kan være morsomt og spennende dersom man vinner og man opplever å mestre spillet

SPILLEAVHENGIGHET Det siste tiår har utbredelsen av pengespill økt sterkt i Norge. De fleste som spiller gjør det med måte. En stor del av spillingen foretas likevel av folk som ikke har kontroll, i den forstand at spillingen har store uøn.. I dag er spilleavhengighet klassifisert som en impulskontrollforstyrrelse i diagnosemanualen DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders). Ifølge Walderhaug tyder alt på at spilleavhengighet blir klassifisert som en avhengighet, på lik linje med narkotika- og alkoholavhengighet, i den neste utgaven (DSM-V) som er forventet I mai 2013 I Blå Kors jobber vi med forebyggende tiltak, spesielt rettet mot barn og unge, samt behandling og oppfølging etter behandling. Rus og avhengighet er noen av våre største samfunnsutfordringene og Blå Kors har i over hundre år gjort en viktig innsats i Norge for å hjelpe personer som er direkte eller indirekte rammet

Spilleavhengighet - NHI

80.000 nordmenn kan være spilleavhengige . Nordmenn brukte fem milliarder på pengespill på internett i 2012. Den tidligere Lotto-verten Remo Sjonfjell spilte bort 280.000 på fire timer Spilleavhengighet er knyttet til en klinisk diagnostisk definisjon av spilleproblemer. Spilleproblemer er et noe videre begrep som både omfatter de spilleavhengige og de som har utviklet et problematisk forhold til pengespill, i betydningen stort forbruk som innebærer betydelig negative konsekvenser for spilleren

Pengespill og avhengighet. Her finner du faretegnene på spilleavhengighet, og informasjon om hvordan man kan få hjelp. Cirka 34 000 personer i Norge anslås å ha problemer med gambling og pengespill. Risikoen for å være problemspiller er størst hos: menn; personer med lav utdannelse; personer som mottar en form for offentlig støna Av disse er spilleavhengighet den vanligste, men man snakker også om avhengighet til sosiale medier, sexavhengighet m.m. Det er vanlig å skille mellom to typer spilleavhengighet: Patologisk gambling - dreier seg om avhengighet til pengespill, slik som odds-tipping og internettkasinoer Forskning på pengespill-avhengighet prioriteres. Dette fagområde prioriteres spesielt fra myndighetenes side, og regjeringen vil ha i gang ulike tiltak for å øke innsatsen mot pengespill- avhengighet. Forskningsprosjektet REGGAME ved Institutt for samfunnspsykologi på Det psykologiske fakultet er en del av et økt fokus på disse problemene kan sette spilleavhengighet inn i relasjonelle perspektiver; Generell kompetanse. Omhandler utviklingen av dataspill/gaming og nettbaserte pengespill. Med bakgrunn i norske undersøkelser gis en oversikt over hvem som spiller, hvordan det spilles og i noen av de mest brukte spillene

Alkoholservering og pengespill hører ikke sammen

Tekst: Turid Børtnes (2007) Stadig flere vanlige arbeidstakere får problemer med pengespill. Den gjennomsnittlige spillegjelda er nå på 800.000 kroner, en gjeld de færreste klarer å betale ned. Da er veien kort til kriminelle handlinger. - Spilleavhengighet er blitt arbeidslivets nye store utfordring, mener Kenneth Wergeland, fagkonsulent i AKAN (Arbeidslivets kompetansesenter for rus. De fleste pengespill som tilbys i Norge i dag er lovlige og sosialt akseptert. Hvis våre omgivelser eller samfunnet har en negativ holdning til spill eller fører en restriktiv politikk, så spiller folk mindre. I Norge bidrar overskudd fra pengespill til samfunnsnyttige organisasjoner, frivillige foreninger og idrettsaktiviteter Det finnes ingen anmeldelser for denne boken. Klikk her for bli den første til å gi din mening for bli den første til å gi din menin

Forfatter av boken «Spilleavhengighet: perspektiver på pengespill» Publisert torsdag 19. januar 2006 - 06:40 Sist oppdatert onsdag 14. desember 2016 - 14:5 - 34 000 personer i Norge anslås å ha problemer med pengespill ifølge en rapport fra 2015. Det tallet skraper nok bare i overflaten, fordi temaet er så tabu- og skambelagt. Det er store mørketall her, tror Wenche Refsnæs. Elizabeth Waage er enig: - Vi regner med at for hver person som har spilleavhengighet, rammes ti personer rundt Pass på at du ikke spiller for mer enn du har råd til å tape. Det kan være lurt å sette av et spillebudsjett du bruker hver uke, eller hver måned. Hvis pengespill slutter å være morsomt, eller du føler at du er i faresonen til spilleavhengighet, kan du få hjelp på hjelpelinjen.no Nasjonalt kompetansesenter for spillforskning - SPILLFORSK driver med forskning knyttet opp mot både pengespill og dataspill. Senteret driver med forskningsformidling, peker på nye forskningsbehov, bygger/styrker nettverk for forskning og har en rådgivende funksjon i saker som hører innunder senteret sitt forskningsområde

Spilleavhengighet - Kartlegging, utbredelse, etiologi og

Magnus Pedersen fra Spilleavhengighet Norge viste til at spilleavhengige har opplevd å bli påvirket av aggressiv reklame fra utenlandske selskap og fått problemer under pandemien. Henrik Nordal fra Lotteritilsynet pekte på at det blir viktig å komme ut med kunnskap om skadevirkningene- og dokumentere omfanget av disse En kan si at pengespill utnytter menneskelige svakheter og tar særlig penger fra dem som har minst råd til tape pengene. Jo yngre en er ved oppstart av pengespill, jo større fare for avhengighet. Tenåringshjernen er faktisk bare 80% utviklet på dette tidspunkt og ungdommen har generelt mindre erfaring i å vurdere risiko Spilleavhengighet er ikke en viljelidelse, men en sårbarhetslidelse. Det uttaler Jarle Wangen, seniorrådgiver i Akan kompetansesenter til Romsdals Budstikke.. I midten av mars var 70 personer fra arbeidslivet, lag, organisasjoner, skoler, helsesektoren og idretten påmeldt et seminar om spillavhengighet i Molde, et seminar i regi av KoRus Midt Norge Pengespill som dreper Flere unge blir hekta, og det norske spillmonopolet fungerer ikke i det hele tatt, Sannsynligheten for selvmord ved spilleavhengighet er høyrere enn ved rusavhengighet, ifølge Helse Møre og Romsdal. Danske tall viser at 13 prosent av de spilleavhengige har forsøkt å ta sitt eget liv I den senere tid har fenomenet spilleavhengighet fått mye medieoppmerksomhet. Mennesker står frem med sine pengespillproblemer, og forteller om hvilke konsekvenser pengespill har hatt for deres liv. Ifølge Markeds- og medieinstituttets undersøkelse fra 2005, beregnes antall spilleavhengige til å være ca 71.000 (1)

Spilleavhengighet - Blå Kors Lade Behandlingsente

 1. Spilleavhengighet / ungdom Spilleavhengighet er delt inn i to hovedkategorier: - De med patologisk spilleavhengighet avhengighet fra diagnosesystemene for rus og pengespill i sine spørreskjema. Dette for å kartlegge problemene og helseskadene av tidsbruken
 2. Spilleavhengighet. Med den økende trenden av pengespill øker også antallet mennesker som blir spilleavhengige. Spilleavhengighet er en tilstand hvor en person blir avhengig av pengespill, og mister kontrollen over hvor ofte denne spiller og hvor mye denne spiller for. Tilstanden er klassifisert som en psykisk lidelse, og behandling er.
 3. Hensikten med oppgaven er å studere hvordan kunnskap om spilleavhengighet har blitt skapt og å videreformidle erfaringer fra klinisk arbeid med spilleavhengige. Dette er viktig kunnskap i forhold til regulering av pengespill og behandling av spilleavhengige. Ulike temaer innen internasjonal forskning blir redegjort for
 4. Spilleavhengighet og ansvarlighetstiltak: Et stort flertall i alle de tre landene mener spilleavhengighet er et stort, og økende problem. Hele en av tre spurte svarer at de personlig kjenner noen som har spilt for mye, eller som har hatt problemer med pengespill
 5. _Geir Scott Brunborg, stipendiat, Avdeling for Samfunnspsykologi og. Helga Myrseth, stipendiat ,Avdeling for Samfunnspsykologi UiB_ Dekningen i mediene av den såkalte Båsland-saken gir inntrykk av at spilleavhengighet kun er forårsaket av ytre omstendigheter; pengespill er lett tilgjengelig, spillselskapene er uansvarlige og pågående, og staten, gjennom norsk tipping, formidler inntrykk.
 6. Pengespill på nett gir glede og spenning til flere hundretusen nordmenn, og for noen er det også en måte å tjene penger. Før vi begynner vår guide til pengespill er det imidlertid på sin plass med et lite varsko Spilleavhengighet er ikke morsomt. Alt er ikke rosenrødt når det gjelder pengespill. Noen blir spilleavhengige

Spilleavhengighet - Wikipedi

KOMMENTAR: Ny lov om pengespill - enerettsmodellen er en sagablott Andreas Selliaas 9. oktober 2020 Regjeringen ønsker å vedta en ny pengespillov og i lovforslaget står det at «lovens hovedformål er å forebygge spilleproblemer og andre negative konsekvenser av pengespill og sikre at slike spill skjer på en ansvarlig måte. Vi hører stadig om personer som spiller bort store summer på pengespill, mens spillselskapene pusher på for å få deg til å fortsette i samme spor Christoffer (27) var spillavhengig: − Flere år av livet mitt jeg ikke husker. Han har fått føle spillavhengigheten på kroppen. - Jeg gikk alltid med en konstant følelse av at jeg må få. PTS (Pårørende til Spilleavhengige) er en frittstående interesseorganisasjon, med nært samarbeid med ulike fagmiljøer innen feltet spilleavhengighet. Alle som er pårørende til en spilleavhengig kan gratis delta i PTS selvhjelpsgrupper, det er ikke nødvendig å melde seg inn med fullt navn og adresse

Trenger du akutt hjelp? Kontakt legevakten på telefon 116 117.. Om du opplever at du har mistet kontroll over spillingen, er det viktig at du får hjelp av fagpersonell. Å miste kontroll vil si at spillingen har fått betydelige negative konsekvenser for deg på ett eller flere områder i livet ditt, for eksempel sosial fungering og manglende nettverk, arbeid, skole, økonomi, psykisk. I det internasjonale diagnosesystemet (ICD-10) er spilleavhengighet klassifisert som F63.0 Patologisk Spillelidenskap og definisjonen lyder slik: Lidelsen består av hyppige gjentatte episoder med pengespill som dominerer pasientens liv på en måte som skader sosiale, yrkesmessige, materielle og familiære forhold Under torsdagens lansering var også Spilleavhengighet Norge til stede. Rådgiver Magnus Pedersen har jobbet med problematikk knyttet til spilleavhengighet i en årrekke, og har som pårørende også kjent utfordringene på kroppen. Han tror det nye tilbudet vil være et nyttig supplement for involverte

Spilleavhengighet Norsk forening for kognitiv terap

 1. Hei, Jeg har nå selv innsett at jeg har et problem; spilleavhengighet på pengespill på nett. Ha en høy lønn, betaler alle regninger - men bruker resten av pengene på å spille. Har flere ganger prøvd å stoppe, men suget kommer tilbake. For en tid tilbake tok jeg en telefon til et grønt nummer for.
 2. Det er selvsagt ikke alt med pengespill som er positivt. Det er også negative sider med dette og det er nok av forfattere som har tatt for seg nettopp det. Spilleavhengighet er en alvorlig sykdom som ikke bare rammer enkeltindivider, men også familien og de nærmeste
 3. Spilleavhengighet beskriver en tilstand hvor en person har blitt avhengig av pengespill og dermed mistet kontrollen over sitt forbruk. Tilstanden er klassifisert som en psykisk lidelse og betegnes også som patologisk spillelidenskap
 4. Lidelsen medfører en ustyrlig trang til å spille pengespill på tross av en veldig negativ innflytelse på tilværelsen. Få hjelp mot spilleavhengighet. Få hjelp online fra 199 kr./uke. Finn hjelp i nærheten. Søk med postnummer. Se utvalgte mentorer under. Se flere mentorer
 5. Mennesker med spilleavhengighet, som andre mennesker, tilskriver mange forskjellige positive attributter til penger, som makt, komfort, sikkerhet og frihet. I motsetning til andre mennesker, erkjenner de ikke at pengespill setter dem i fare for å miste alle disse egenskapene, og at pengespill er en tilfeldig prosess, der oddsen er mot dem, noe som gjør dem mer sannsynlig å tape la dem vinne
 6. Hos Norsk Tipping kan du teste om du har spilleproblemer. Når/dersom det kjennes naturlig kan du tipse den du kjenner om å ta testen. Svarer han/hun ærlig, vil de få en god pekepinn på hvilket forhold de har til pengespill

Vi ser reklamer for dem overalt på nett, og TV-kanaler som sendes fra utlandet. TV-kanalen MAX viser 203 reklamer for lotterier eller pengespill i løpet av et 24-timers tidsrom. Discovery viser hele 287. En kan bare forestille seg hvordan dette oppleves av en som lider av spilleavhengighet; det å bli fristet daglig på denne måten For de fleste er pengespill en kilde til underholdning og moro, og alle drømmer om å vinne litt (eller helst mye). Dessverre er det også de som rammes av spilleavhengighet. Når man blir avhengig av spill kan det medføre en rekke problemer Spilleavhengighet er den negative siden ved pengespill. Selv om pengespill for nordmenn flest er både underholdende og hyggelig, viser undersøkelser at mange tusen nordmenn mister kontrollen og utvikler store pengespillproblemer. Spilleavhengighet er når du ikke lenger har kontroll over spillingen din Spilleavhengighet. Spillavhengighet fører til frykt og fortvilelse hos pårørende. Pårørendes frykt og mistenksomhet går ikke over fordi om den pengespillavhengige har gått et år i behandling og sier han ikke spiller lenger. Pengespill har fått en alt for stor plass i folks dagligliv i Norge Vår pris 299,-(portofritt). Pensumbøker i alle fag. Boka tar for seg pengespillenes historie, både som normalfenomen og som problem. Forfatteren beskriver grunner til at så mange spiller, og viser hva som.

Hva er spilleavhengighet - FMR - Forbundet Mot Rusgift

Kombinasjonen pengespill og alkoholservering vil være mildt sagt lite gjennomtenkt. Det er en kjent sak at pengespill er et tapsprosjekt for de aller fleste av oss. Undersøkelser på utbredelse av spilleavhengighet viser ganske klart at bruk av alkohol er en risikofaktor knyttet til problemspilling Pengespill er ikke som det engang var, som den gangen vi hadde innsending av tippekupongen på tirsdager og pengelodd var noe du kjøpte på samvirkelaget. og som rammer mennesker med spilleavhengighet. Det er et reelt problem, og vi må løse det nå. Les også:. Avhengighet brukes i dagligspråket om noe en ikke klarer seg uten eller er overdrevent, nærmest tvangspreget opptatt av. Avhengighet er også et relativt snevert definert klinisk fenomen, definert gjennom kriterier gitt i Verdens Helseorganisasjons (WHO) diagnosesystem ICD-10. WHO definerer avhengighet etter seks kriterier hvor tre av kriteriene må ha vært tilstede det siste året for å. Fakta: Pengespill 70 prosent av befolkningen i Norge har spilt pengespill de siste 12 månedene. 1,7 prosent av den voksne befolkningen, ca. 62 000 personer, har en eller annen gang i livet hatt pengespillproblemer.Oppmerksomhetenrundt spilleavhengighet økte i Norge i takt med utplasseringen av spilleautomater på 90-tallet

Spilleavhengighet henger sammen med andre samfunnsproblemer som alkohol og narkotikamisbruk, røyking, psykiske lidelser og selvmord. I følge studien fra newzealandske helsemyndigheter er det de som allerede er lavest på den sosiøkonomiske stigen som sliter mest med pengespill Spilleavhengighet, eller ludomani, er et begrep som brukes generelt om de som har et spilleproblem. De ikke klarer å få slutt på spillingen, og fortsetter og fortsetter. Spilleavhengighet må ikke bare være avhengighet til pengespill, men det kan også være elektroniske spill og brettspill... Kjøp tilgang for å lese mer Allerede medlem. Pengespill av uansett art har til felles at de skal gi et overskudd til dem som tilbyr tjenesten. På lang sikt vil dette helhetlig for en gruppe av spillere bety tap av penger. Definisjon av spilleavhengighet. Spilleavhengighet er en tilstand som benyttes om en person som har blitt avhengig av pengespill

Pengespill på Internett

Dataspill og avhengighet - helsenorge

Reklamemarkedet for utenlandske pengespill, der Unibet og Betsson er sentrale aktører, falt med 10 prosent. Totalt er markedet på litt over en milliard bruttokroner (det reelle tallet er lavere på grunn av rabatter på annonsering). Lotteritilsynet ser svært positivt på at markedsføringen av pengespill på tv går ned Landsorganisasjonen mot Spilleavhengighet ønsker med mange at den norske befolkning skal bli skånet for flere nye pengespill på direktesendt tv i fremtiden! Fordi vi blir påminnet om spill og.

Advarer etter eksplosjon av pengespill-reklame: - Det er

To partier håver inn på pengespill - refses av ekspert på spilleavhengighet. Frp sendte ikke inn bingoregnskapet - nå er den lukrative avtalen inndratt . Her kjøpte den heldige mannen kupongen som gjorde han 44 millioner kroner rikere. Vant 2,4 millioner kroner på påskeferie i Telemark Ifølge Stenstrøm vil den nye pengespill-loven ramme folk med spilleavhengighet. Den leksa har vi også hørt før. Det er rett og slett interessant å lese om de internasjonale aktørenes bekymring for de som har et spilleproblem. For hvem skaper problemene de er bekymret for? Jo, dem selv

Blir syke av onlinespillMangfold og forebyggingMistet huset på grunn av mannens spilleavhengighet – NorgeSPILLAVHENGIGHET - Hertervig Forlag

brukerorganisasjon for berørte av spilleavhengighet. Vi jobber hver dag med de dystre konsekvensene av spilleproblemer fra både norske og utenlandske pengespill. Spillavhengighet Norge vil påpeke at Kindred Group Ltd representerer en bransje der aksjonærer styrer hele bedriftsstrukturen og måloppnåelse handler om størst mulig overskud 1980 at spilleavhengighet fikk status som en lidelse (Petry, 2005). Før det hadde pengespill enten blitt bagatellisert og rettferdiggjort gjennom gode formål eller knyttet til sviktende moral hos den personen var spillegal. Spilleavhengighet er et fenomen som befinner seg midt i en psykologisk debatt, en politisk debatt og en moralsk. Pengespill, spill for penger med risiko for tap. Fellestrekk ved de ulike formene for pengespill er at spilleren satser eller vedder penger eller et objekt av verdi, innsatsen kan ikke tas tilbake når den er satset, og resultatet av spillet er basert på tilfeldigheter. Spill med penger er i utgangspunktet forbudt i Norge, men det [ Spillavhengighet Norge er en frittstående interesseorganisasjon for spillavhengige og pårørende som blant annet arbeider for å begrense skadevirkningene av ulike pengespill. Historikk Organisasjonen har sine røtter tilbake til 2001, da den ble startet som en pårørendegruppe med navnet PTS - Pårørende til spillavhengige Dekningen i mediene av den såkalte Båsland-saken gir inntrykk av at spilleavhengighet kun er forårsaket av ytre omstendigheter; pengespill er lett tilgjengelig, spillselskapene er uansvarlige og pågående, og staten, gjennom norsk tipping, formidler inntrykk av at pengespill er morsomt og lukrativt for folk flest Hensikten bak pengespill-lovgivningen i Norge er, ifølge Lotteritilsynet, å sikre at lotteri- og pengespill blir tilbudt i trygge og ansvarlige former for å avgrense uheldig spilleadferd, herunder også motvirke spilleavhengighet og kriminalitet

 • Möblierte wohnung düsseldorf privat.
 • Hvilke stater i usa har dødsstraff.
 • Hinterm horizont berlin 2017.
 • Höffner küchen termin.
 • In2white.
 • Richard rawlings frau.
 • Porsgrunn kommune innbyggere.
 • Kutte skifer med vinkelsliper.
 • Stokke politi kontakt.
 • Vamp konserter 2018.
 • A brief history of humankind.
 • Basalraten tabelle.
 • Atomkjerne.
 • Hvilket diagram skal jeg bruke.
 • Star wars bücher episode 1 9.
 • Lys til filming.
 • Yatzy regler 6 terninger.
 • Spädbarn kissar mycket.
 • Hjemmelaget gryterett med karbonadedeig.
 • Fcz südkurve.
 • Nemi tannhelseforsikring.
 • Hotel sperling speyer.
 • Oldtimer markt oberdorf.
 • Spise hoggorm.
 • Undervisningsopplegg prosent.
 • Tattoo oslo sentrum.
 • Karsten warholm vm.
 • Nidelva historie.
 • Josefines gate 13.
 • Bild der frau abo prämie handy.
 • Fjern skrivebeskyttet excel.
 • Røde damesko.
 • Julemarked i frankfurt 2017.
 • Mietwohnung kalsdorf bei graz.
 • Barn av psykopater.
 • Sadel kjøtt.
 • Hva er en alvorlig væpnet konflikt.
 • Sverige under andra världskriget analys.
 • Oldenburg halloween 2017.
 • Hydra greek mythology.
 • Kronisk sykdom samlivsbrudd.