Home

Ungdomsspråk forskning

Artikkelen har stått på trykk på forskning.no. Skrevet av av Nina Skajaa Fredheim. Ifølge forskere er ungdomsspråket både kreativt og nyskapende. Samlingen er på rundt 120 samtaler og 800 000 ord og har gitt opphav til flerfoldige studier om ungdomsspråk over hele verden Men hittil har forskning på språkmateriale gått i motsatt retning, forteller professor Annette Myre Jørgensen ved Høgskolen i Østfold. Samlingen er på rundt 120 samtaler og 800 000 ord og har gitt opphav til flerfoldige studier om ungdomsspråk over hele verden

Om forskning.no. Forskning.no er en nettavis med norske og internasjonale forskningsnyheter. UNG.forskning.no er nyheter om forskning for barn og unge. Forskning.no gis ut under Redaktørplakaten. Ansvarlig redaktør / daglig leder: Nina Kristiansen, tlf 414 55 513 / [email protected] Redaksjonssjef: Bjørnar Kjensli, tlf 942 43 567. — Mange frykter nok språkblanding fordi man er redd for knot. Det går tilbake til prosessen med å danne Norge som nasjon. Da var det sett på som viktig at nasjonen hadde ett rent språk, og språket ble sett på som et uttrykk for folkets karakter, et blandet språk ble sett på som en identitet i oppløsning, Men det er en forestilling

Ungdomsspråket er bedre enn sitt rykt

Innspillingene er gjort på ulike steder i Norge, Danmark, Sverige og de svensktalende områdene i Finland, og forskning på dette materialet er påbegynt i flere land. Den skriftlige slangundersøkelsen kan uansett gi oss en pekepinn om hvor utbredt engelske lånord er i ungdomsspråket, og tallene for Norge og Sverige peker i samme retning: Nyere engelske lånord utgjør ca. 15 prosent av. Det er med andre ord ikke så få ord tenåringene setter sammen og endrer for ikke å snakke som de voksne. Å skape seg en språklig identitet går i takt med å skape seg en egen identitet, som er et hovedanliggende for den aldersgruppen. Bare så det er sagt: «Serr ass, sær forskning på ungdomsspråk er fett! Terje Lohndal lingvistikk, grammatikk, setningsstruktur, betydning, dialekter, språk og filosofi, språk og biologi. Lars Sigfred Evensen språk, skriving, nasjonale prøver i skrivin De får automatisk opp de statistiske resultatene av sin egen forskning på skjermen. Slangundersøkelsen som slang.no bygger på, er en del av det nordiske forskningsprosjektet Språkkontakt og Ungdomsspråk i Norden (UNO)

Ungdomsspråket er bedre enn sitt rykte - Avdeling for

Om slang og forskning på ungdomsspråk Toril Opsahl og Unn Røyneland i Nitimen 07.03. 2006. Endringar i talespråket i Oslo vest Unn Røyneland i NRK Radio Språkteigen 15.01. 2006. Om UPUS-prosjektet Unn Røyneland i NRK Radio Språkteigen 25.09. 200 Boka er et av resultatene av forskningsprosjektet Språkkontakt och ungdomsspråk i Norden (UNO), som startet i 1997, der målet har vært å sammenligne nordiske ungdommers språk, også bruk av slang. De andre artikkelforfatterne refererer ofte til Kotsinas mangeårige forskning på feltet Ungdomsspråk er den første samlende framstilling av moderne norsk ungdomsspråkforskning. Etter grundig gjennomgang av karakteristisk trekk ved ungdomsspråket, der både slang, småord, banning, dialektholdninger og fremmedspråklig påvirkning står på menyen, munner boka ut i en diskusjon omkring kjennetegn ved en ungdommelig språkstil og en kvalifisert spådom om det norske. Ja, men da blir det jo sånn ungdomsspråk, jo: en mikrostudie av liturgisk drama . med barn i trosopplæringen . Ragnhild Telhaug . Master i kirkelig undervisning . AVH 501 - Masteravhandling (30 ETC) Høsten 2009 . Hovedveileder: Heid Leganger-Krogstad . Biveileder: Karin Brunvathne Bjerkestrand . Det teologiske Menighetsfakulte

- Lite engelsk i ungdomsspråk - Forskning

Det nye østkantspråket er mye mer enn kule uttrykk og lånord fra innvandrerspråk, forteller Toril Opsahl. Hun har skrevet den første norske doktoravhandlingen om multietnisk ungdomsspråk i Oslo. Både bøyning, setningsoppbygning og ord som wolla og ærlig er med på å karakterisere ungdommenes språkbruk SKRIFTER UTGIVNA AV INSTITUTIONEN FÖR NORDISKA SPRÅK VID UPPSALA UNIVERSITET 84 THERES BELLANDER Ungdomars dagliga interaktion En språkvetenskaplig studie av sex. Ny forskning: Syklister gjør stiene bredere Martine henger i fjellsider når hun jobber - Blir ofte stanset av eldre kvinner. Livsstil: NRK søker par til.

Publikasjonsspråket for forskning er også i stor grad engelsk. Det gjør at vi stadig oftere hører argumenter for at all undervisning bør foregå på engelsk. Men dersom man i den tro at studentene vil klare seg bedre i livet, går over til utelukkende å undervise på engelsk alt fra lavere grad,. Udir har ansvar for barnehager, grunnskoler og videregående opplæring. Her kan du finne rammeplan, læreplaner, eksamensinformasjon med mer Slang er ord og uttrykk som avviker fra normalspråket, og som ikke er fagspråk eller dialekt. Slanguttrykk er uformelle og brukes ofte for å uttrykke sterke følelser. Ofte markerer slang en form for gruppetilhørighet. Slang følger ikke nødvendigvis samme skillelinjer som dialekter. Noen slangord er knyttet til bestemte dialekter og begrensede geografiske områder, mens andre brukes over.

«Norsklish» inntar ungdomsspråket - Aftenposte

Svendsen viser at barna i samtaler seg imellom veksler mellom norsk, engelsk og tagalog, iblandet svensk, ungdomsspråk og stilisert innvandrernorsk, for å forhandle om identitet og for å vise søk på Bente Ailin Svendsen i base for nordisk forskning om invandreres språk. Publisert 28. mai 2010 11:51 - Sist endret 25. mars 2019 11. Forskning på ungdomsspråk i Norge viser at det ikke bare er engelsk, men 20 andre språk som påvirker ungdomsspråket. Vi skal ikke regne med at de unge er seg ordenes opprinnelige betydning bevisst. De tenker sjelden på at jævlig bra har noe med djevelen å gjøre. Allikevel rystes voksne over ungdomsspråket og maner til penere snakk Fredag disputerer Eli-Marie Danbolt Drange over doktoravhandlingen Anglicismos en el lenguaje juvenil chileno y noruego.Un análisis comparativo på det Humanistiske fakultet. På norsk har hun kalt prosjektet Språklig globalisering.En komparativ studie av bruken av fremmedspråklige slangord i spansk og norsk ungdomsspråk Jeg snakker om kebabnorsk, ungdomsspråk med slang og om hva det vil si å være flerspråklig i Norge. Ungdomsspråk i Oslo, liksoen studie av hvordan holdninger til eget talemål. Jeg skal snakke om den Kebabnorsk ordboken i forhold . Gjør du ikke, men også kanskje til tross

Ungdom lager sitt eget språk i sosiale medie

Forsiden - forskning

SMS-språk er en noe omtrentlig omtale av slang som har utbredt seg på tekstmeldinger sendt mellom mobiler. Etterhvert som mobiltelefoner ble vanligere i slutten av 1990-årene, og da særlig blant ungdom og IT-folk, syntes mange at det tok for lang tid å skrive tekstmeldinger.De små tastaturene er langsomme hvis en skal skrive lengre meldinger og hver melding kunne opprinnelig bare. Unødvendige ord, ungdomsspråk og UPUS. Toril Opsahl, populærvitenskapelig foredrag ved Fagdag for Stortingets referentseksjon. 28.april 2006, Oslo. Publisert 10. juni 2010 15:14 - Sist endret 10. juni 2010 15:1 1 Forskning på ungdomsspråk i hovedstaden (se bl.a. Opsahl, Røyneland og Svendsen, 2008) gir grunn til å anta at informantenes kjønn og bosted vil ha relevans for hvordan forskningsspørsmålene mine besvares. Jeg valgte derfor å 1 Mer om dette i punkt 1.3 og 4.3.2 kommet forskning som gjelder holdninger til norsk som i større eller mindre grad er preget av at den som snakker, har lært norsk som et andrespråk. Også holdninger til andre aspekter av det økende språklige mangfoldet i landet har vært studert, blant annet såkalt multietnisk ungdomsspråk, fler-språklighet og nye minoritetsspråk

- Lite engelsk i ungdomsspråk . Engelske ord florerer ikke blant ungdommer. Heller tvert i mot. Published: 08.05.2009. Dessuten viser hennes forskning på språket i de to hovedstedene at norske ungdommer i hovedsak brukte engelske ord som adjektiv,. Ungdomsspråk • Muntlig språk • Diskurspartikler • Diskurser Kategorier Kategorier Prosjektkategori Anvendt forskning Kontaktinformasjon Kontaktinformasjon colam.org annette. 55582275. www.colam.org. Annette Myre Jørgensen. Tidsramme. Psykisk helse, ungdomsspråk, gjenbruk, Girl Power i politikken og plast i verdenshavene. Som en stor leverandør og formidler av forskning har Høgskolen i Østfold selvsagt et eget, spennende program å by på under festivaldagene. Låner ut egne forskere i lunsjpausen. Allerede fra 18

Hva er kebabnorsk i dag? - Forskning

Bakgrunn. 2020-: Leiar av NorPol-prosjektet (NFR/FRIPRO); 2019-: Temaleiar for tema 3, Fleirspråklegheit, ideologiar og språkpolitikk ved MultiLing, senter for fleirspråklegheit; 2017-: Medlem av kjernegruppa ved MultiLing, senter for fleirspråklegheit; 2015 (august) - 2017 (juli): Forskingsleiar ved ILN 2014-: Førsteamanuensis i Nordisk språk, inkl. Norsk som andrespråk v Viberg, Åke (2004): Lexikal utveckling i ett andraspråk. I Hyltenstam & Lindberg: Svenska som andraspråk - i forskning, undervisning och samhälle. Lund: Studentlitteratur (20 s.) Andre dokumenter (online) Læreplaner, kartlegging og veiledninger: - Grunnleggende norsk for språklige minoriteter - Veiledning. Språkkompetanse i grunnleggende. Studier av ungdomsspråk kan derfor gi en god pekepinn på hvordan språk utvikler seg. Nå samler forskere ved UiB inn talespråksmateriale fra spanske ungdommer, som kan brukes til forskning på mange spennende språkspørsmål. - Ungdom er en sosial gruppe som vies stadig større oppmerksomhet Siden årtusenskiftet har det vært i gang forskning om dette, og denne artikkelen gjør rede for hovedtemaer og metodiske tilnærminger i denne forskningen, gjennomgår forskningsfunn og relaterer disse til forskning internasjonalt. Temaer og metoder som kan være aktuelle for videre forskning, blir også behandlet Sørsamisk eller sydsamisk (på sørsamisk: åarjelsaemien) er et samisk språk.Det er store forskjeller mellom sørsamisk og de øvrige samiske språkene. Sørsamisk snakkes av sørsamer i det indre Skandinavia, sør for polarsirkelen.. Det er stor usikkerhet om hvor mange som anser seg som sørsamer, og hvor mange av disse som behersker det sørsamiske språket

Språk, Nostalgi Åtte ting vi ikke sa for 20 år side

 1. På norsk har hun kalt prosjektet Språklig globalisering. En komparativ studie av bruken av fremmedspråklige slangord i spansk og norsk ungdomsspråk. Minidisc I forbindelse med doktoravhandlingen har hun gjort cirka 10 timer opptak av ungdommer mellom 13 til 18 år i Oslo, og samme aldersgruppe i den chilenske hovedstaden Santiago. Målet har vært å kartlegge hvordan ungdommer i de.
 2. elle subjekt i senjadialekten,.
 3. — Det sies at ungdomsopprøret er dødt, at ungdom i dag er så like foreldrene sine. Men ungdom gjør opprør gjennom språk!Sammen med forskerkollega Tormod Øia ved NOVA, Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring, skrev Viggo Vestel artikkelen «Generasjonskløfta som forsvant» i Tidsskrift for ungdomsforskning tidligere i høst
 4. • Årets forskningsmiljø er MultiLing Senter for flerspråklighet, et senter for fremragende forskning ved Universitetet i Oslo • Nettside: www.forskningskampanjen.no • På listen over ord barn og unge bruker som de mener de voksne ikke kan, troner lol ('laughing out loud'), yolo ('you only live once') og swag ('secretly we are gay' brukt i betydningen 'stil')
 5. Språk i Oslo - Ny forskning omkring talemspråk. Novus AS, 2008. Legg inn din oppgave! Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre! Last opp stil. REGLER.

PDF | This article covers some of the findings of a pilot study of what we perceive to be a tendency towards a codification of the contemporary urban... | Find, read and cite all the research you. Viberg, Å. (2004). Lexikal utveckling i ett andraspråk. I K. Hyltenstam & I. Lindberg (Red.), Svenska som andraspråk - i forskning, undervisning och samhälle (s. 197-220). Lund: Studentlitteratur. Andre dokumenter (online) Læreplaner, kartlegging og veiledninger: - Grunnleggende norsk for språklige minoriteter - Veiledning Vetenskapsråde

Engelsk i norsk ungdomsspråk - Språkråde

Det er en tydelig økning i jenter som ikke er fornøyd med sin egen kropp, ifølge en fersk undersøkelse utført av Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring ().12 prosent av. Hvorfor kjenner vi deg igjen? Schibsted-konto, tidligere SPiD, er vårt digitale påloggings- og betalingssystem. Dette er en felles pålogging- og betalingsløsning for flere norske. «Norsklish» inntar ungdomsspråket. — Ja, det tør jeg påstå. Store deler av Norges voksenbefolkning vet ikke hva disse ordene betyr, sier språkforsker og leder av studien, Bente Ailin Svendsen

Språket i sosiale medier - Forskning

 1. Illustrasjonsfoto: Pixabay. I 2019 og i begynnelsen av 2020 har Helene Uri, Assad Nasir og Hilde Hagerup drevet et kulturrådstøttet prosjekt her på Norsk barnebokinstitutt. Prosjektet heter Hva funker? og dreier seg om litterær medvirkning. Hovedmålet med prosjektet var litteraturskaping sammen med ungdom for på den måten komme nærmere et svar på hva slags språk som kan fungere i.
 2. Lite engelsk i ungdomsspråk. Publisert av Arkiv den 18. mai 2009. Dessuten viser hennes forskning på språket i de to hovedstedene at norske ungdommer i hovedsak brukte engelske ord som adjektiv, eller beskrivende ord, mens chilenerne brukte engelske ord mest som vokativ.
 3. Ungdomsspråk. [Ulla-Britt Kotsinas] Home. WorldCat Home About WorldCat Help. Search. Search for Library Items Search for Lists Search for Contacts Search for a Library. Create # empirisk forskning\/span>\n \u00A0\u00A0\u00A0\n schema:.
 4. Korpus ungdomsspråk diskursmarkører Kontaktinformasjon Kontaktinformasjon colam.org annette. www.colam.org. Tidsramme Tidsramme Avsluttet. Start: 22. desember 2007 Slutt: 22. desember 2015. Beskrivelse Beskrivelse Norsk; Tittel Corpus Oral de Lenguaje Adolescente, COLA Sammendrag.

Ungdomsord som «serr» og «seff» blir overtatt av voksn

2011 25. mai: Foredrag om ungdomsspråk på Litteraturfestivalen på Lillehammer (Pegasus - Sant og saklig).Les mer. 12. april: Foredrag om Mot i brystet på Kultur-kunnskap-helse-samling for Avdeling for barn og unges psykiske helse, Sørlandet sykehus HF. 23. mars: Presentasjon av Mot i brystet på forskerseminar Forskning om psykisk helse på Agder, arrangert av Fakultet for helse og. * Skal forske på ungdommers talemåte og innflytelsen av andre språk på spansk ungdomsspråk. * Skal også sammenligne spansk ungdomsspråk med materiale fra Oslo og London. * COLA-prosjektet er finansiert av det Historisk-filosofiske fakultet og Meltzerfondet ved UiB, samt Norges Forskningsråd På fagspråket kan det kalles multietnisk ungdomsspråk. Det vil si at det blir laget et språk som tar utgangspunkt i norsk men har mange låneord fra andre språk Man brukte ord som Wollah, (arabisk) som betyr å sverge Kilder: Smith (2013), forskning.no-kebabnorsk Interessen for slang og ungdomsspråk har vært økende. Dessuten viser hennes forskning på språket i de to hovedstedene at norske ungdommer i hovedsak brukte engelske ord som adjektiv, eller . Det de kaller norsk i dag, er noe helt annet enn det språket som ble snakket i Norge for professionella och lekmän I: Forskning om utbildning. Tidsskrift för analys och debatt. 4, 1990, Uppsala Universitet s. 18-35 -Linell, Per og Thomas Luckman:Asymmetries in dialogue:some conceptual preliminaries. I: Markova og Fopp

- Barna veksler mellom norsk, engelsk og tagalog, iblandet svensk, ungdomsspråk og innvandrernorsk, for å forhandle om identitet og for å vise sin tilhørighet i flere kulturer. Deres bruk av flere språk skyldes på ingen måte lav språkkompetanse i norsk Grovt språk skaper konflikt Barn og unge bruker stadig grovere språk både hjemme og i skolen. Foreldreopplever barnas språkbruk som en av de viktigste årsakene til konflikt demimellom Hva betyr «å trekke» på ungdomsspråk? Rusmidler Søk opp nyere viten om cannabis, prøv å legge gammel viten på hylla og vær åpen for at ting endrer seg, eldre forskning har vist seg gang på gang å være tildels ukorrekt og det gjelder all forskning 2.3 Tidligere forskning på forholdet mellom ungdom, språk, samtalestil og etnisitet 19 2.3.1 Hva vet vi om ungdommers språkbruk og samtalestil? 19 2.3.2 Mot en ny tilnærming til studiet av ungdomskulturer og ungdomsspråk - multikulturelle ungdomsidentiteter 24 2.3.3 Ungdomsspråk i multikulturelle, urbane språkmiljø 2

Språk og språklæring - eksperter - NTN

Slan

Check out my latest presentation built on emaze.com, where anyone can create & share professional presentations, websites and photo albums in minutes Sosiolingvistikk - Ungdomsspråk - Italiensk språk Se alle publikasjoner og prosjekter i CRIStin Endret: 11.12.16, kl 17:3 https://curis.ku.dk/portal/da/persons/tore-kristiansen(98090622-30b7-434e-9de5-863adcc4847a)/publications.html?publicationYearsFrom=1995&pageSize=50.

Muntlighet Eksamen09En bok om slang, typ - Ulla-Britt Kotsinas - Bok

Medieomtale - Institutt for lingvistiske og nordiske studie

Sosiale medier er nettsider og apper som tilrettelegger for å skape og dele innhold, og å delta i sosiale nettverk. Facebook er det mest vanlige sosiale mediet, både i Norge og internasjonalt, men også Twitter, Instagram, YouTube og Snapchat er mye brukt. Sosiale medier har endret måten vi kommuniserer på, både i hverdagen og i jobbsammenheng Henvis til forskning og statistikk i oppgaven. NORA - Norwegian Open Research Archive. UiO - DUO - Digitale utgivelser ved Universitetet i Oslo. Søk i masteroppgaver, doktoravhandlinger og faglige artikler. Velg fag eller dokumenttype (f.eks. masteroppgave) og søk etter ditt emne. UiB - BORA - Bergen Open Research Archive Cand. Philol. 1983. Høgskolelektor og fyrstelektor ved norskstudiet HiT og HSN. 2013-. Prosjektleiar for og undervisar ved Politikarskulen, prosjekt under Fakultet for allmennvitskaplege fag. 2013-2014

Ungdomsspråk i Norde

 1. Ny bok om ungdomsspråk fra Kristine Hasund - Universitetet
 2. Toril Opsahl - Institutt for lingvistiske og nordiske studie
 3. Test deg selv: Hvor ungt språk har du? - NRK Livsstil
 4. Vil det norske språk overleve? - Aftenposte
 5. Forside - udir.n
 6. slang - Store norske leksiko

Bente Ailin Svendsen - Institutt for lingvistiske og

 1. Ikke kødd
 2. - Lite engelsk i ungdomsspråk Kommunikasjonsavdelingen
 3. Dating forhold: Ungdomsspråk utviklin
 4. Emne - Språk og litteratur i norskfaget (5 10) - MGLU5501
 5. Anmeldelse af Ulla-Britt Kotsinas: Ungdomsspråk - Ansatt
 6. «Norsklish» inntar ungdomsspråke

- Etter hvert kommer alle til å si sj økke

 1. Trenger hjelp med språklig fordypningsemne!! Tema
 2. Emne - Språk og litteratur i norskfaget (1 7) - MGLU5101
 3. Språklig registerdanning og verditilskriving: Betegnelser
 4. diskriminering - Store norske leksiko
 5. HiØ frister med besøk av egne forskere i lunsjpausen
 6. SMS-språk - Wikipedi
 • Kosterbåten tidtabell 2017.
 • Veteran nm 2018.
 • Abyssiner farger.
 • Basalraten tabelle.
 • Zukunftsblick 2018.
 • Movie oscars.
 • Clique jakke.
 • 2011 twin towers attack.
 • Top box office movies 2017.
 • Songtext ultra love deutsch.
 • Forskjell på garam masala og tandoori masala.
 • Eu godkjenning uten skilt.
 • Skytte mann og vannmann kvinne.
 • Lillelam størrelser.
 • Musical paderborn.
 • Whisky hotel deutschland.
 • Ido toalettsete.
 • Hva dekker full kasko på bil.
 • Neheim verkaufsoffen.
 • Deprimerte barn.
 • Tagesspiegel berlin.
 • Lebron james schuhgröße eu.
 • Sächsische schweiz wandern.
 • Elektronisk instrument.
 • H nytt.
 • Ansiktskrem best i test.
 • The next three days rollebesetning.
 • The manhattan at times square hotel.
 • Rabattkode sportmann 2017.
 • Lufthansa ausflottung 2017.
 • Jan brueghel 2.
 • Zappzarapp übersetzt.
 • Kodiak bear vs grizzly bear.
 • Nevromuskulære.
 • Sverige under andra världskriget analys.
 • Intelligenten mann erobern.
 • Reisen für singles 50 .
 • Tina jørgensen wiki.
 • Star wars ship names.
 • Mieterverein berlin wedding.
 • I see fire tekst.